Ви тут: Головна Інформація Студентам Програми екзаменів

Програми екзаменів

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

І курс

«Культура усного і писемного мовлення (українська)»  (Спеціальність: Історія та археологія)

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» (Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії)

«Українські студії» (Спеціальність: 035 Філологія, спеціалізація: 035.04.01 мова і література (англійська), викладач: Караман О.В.)

«Українські студії: Історія української культури; Культура усного і писемного мовлення (українська мова)» (Спеціальність: 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта)

 «Українські студії» (Спеціальність: 035 Філологія, спеціалізація: 035.04.01 мова і література (англійська), викладач: Горохова Т.О.)

«Українські студії» (Спеціальність: 061 Журналістика; Реклама та зв’язки з громадськістю; Видавнича справа та редагування))

«Українські студії» (Спеціальність: 035 Філологія мова і література (іспанська, італійська))

«Українські студії» (Спеціальність: 035 Філологія , освітня програма: 035.04.02 Мова і література (німецька))

Українські студії: «Історія української культури, культура усного і писемного мовлення» (Спеціальність:08 (Право), 029 Інформаційна, бібіотечна та архівна справа (Бібліотекознавство, бібліографознавство та інформаційна справа))

«Історія української літератури та літературної критики: Фольклор. Давня українська література» (Спеціальність: 035.01 Філологія. Українська мова і література)

«Практикум східної мови (японської)» (Спеціальність:  Філологія. мова та література (японська))

«Практикум східної мови (китайської)»  (Спеціальність:  Філологія. мова та література (китайська))

«Практичний курс східної мов»  (Спеціальність:  Філологія. мова та література (японська))

«Практичний курс східної мов»  (Спеціальність:  Філологія. мова та література (китайська))

 

 ІІ курс

«Практична граматика (іспанська мова)» (Спеціальність: 035 Філологія. Мова і література (іспанська))

«Практична граматика (німецька мова)» (Спеціальність: 035 Філологія. Мова і література (німецька))

«Практична граматика французької мови» (Спеціальність: 035 Філологія. Мова і література (французька))

«Практична граматика» (Спеціальність: 035 Філологія. Мова і література (італійська))

«Українська література і літературна критика першої половини XIX століття» (Спеціальність:035.01 Філологія. Українська мова і література)

«Практична граматика англійської мови» (Спеціалізація 035.04 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ (переклад включно), освітня програма МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (англійська))

«Практична граматика англійської мови» (Спеціалізація 035.04 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ (переклад включно), освітня програма ПЕРЕКЛАД)

«Сучасна українська літературна мова: лексикологія, лексикографія. Фразеологія» (Спеціальність: 035 Філологія)

«Теоретична фонетика (англійська мова)» (Спеціалізація 035.04 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ (переклад включно), освітня програма МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (англійська))

 «Практикум східної мови (китайської)» (Спеціальність: 035 Філологія: мова та література (китайська))

«Сходознавчі студії» Країнознавство (Спеціальність: 035 Філологія: мова та література (китайська))

«Сходознавчі студії» Країнознавство (Спеціальність: 035 Філологія: мова та література (японська))

«Практикум східної мови (японської)» (Спеціальність: 035 Філологія: мова та література (японська))

 "Практична граматика (німецька мова)" (Спеціальність: 035 Філологія: мова і література (німецька))

 

ІII курс

«Історія китайської мови» (Спеціальність: Філологія (мова і література(китайська)))

«Історія японської мови» (Спеціальність:Мова і література іноземна (японська))

«Історія італійської мови» (Спеціальність: Філологія. Мова і література (італійська))

«Історія іспанської мови» (Спеціальність: Філологія. Мова і література (іспанська))

«Історія англійської мови» (Спеціальність: Філологія. Мова і література (англійська))

«Історія французької мови» (Спеціальність: Філологія. Мова і література (французька))

«Лінгвокраїнознавство (англійська мова)» (СпеціальністьФілологія. Українська мова і література)

«Порівняльна лексикологія англійської та української мов» (Спеціальність: Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно))

«Практична фонетика (англійська мова)» (Спеціальність: Філологія. Українська мова і література)

«Практика усного та писемного мовлення » (Спеціальність: Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно))

«Теорія інформації та комунікації» (Спеціальність: Філологія. Українська мова і література)

«Історія німецької мови» (Спеціальність: Філологія. Мова і література (німецька) 

«Практична граматика французької мови» (Спеціальність:Мова і література (французька))

 

ІV курс

«Практика усного та писемного мовлення (польська)»  (Спеціальність: Філологія (переклад))

 «Світова література : Історія зарубіжної» (Спеціальність: Філологія (мова і література німецька, іспанська, італійська, французька, японська, англійська, китайська) 

«Українська література і літературна критика» (Спеціальність: Філологія. Українська мова і література)

«Історія зарубіжної літератури» (ХХ століття) (Спеціальність: Філологія. Українська мова і література) 

«Стилістика і культура мовлення» (Спеціальність: Філологія (українська мова та література))

"Перекладацький аналіз тексту(Спеціальність: Філологія. Переклад (англійська))

 


Освітній рівень: другий (магістерський)

V курс

 

«Практикум східної мови» (Спеціальність: Філологія. мова і література (китайська))

«Сходознавчі студії» (Спеціальність: Філологія. Східні мови і літератури (переклад включно) освітня програма: мова та література (китайська), мова і література (японська)

«Загальне мовознавство» (Спеціальність: Філологія. Українська мова і література. Літературна творчість)

«Менеджмент творчості» (Спеціальність: Філологія. Літературна творчість)

«Порівняльна типологія (англійська мова)»  (Спеціальність: Філологія. Переклад)

«Методика викладання у вищій школі» (Спеціальність: Філологія. Мова і література (французькаіталійська, іспанська))

«Практикум східної мови» (Спеціальність: Філологія. Східні мови і літератури (переклад включно))

«Теорія мовної комунікації» (Спеціальність: Філологія. Мова і література англійська)

«Теорія та історія сучасного літературного процесу: Історія української літератури ХХ – початку ХХІ століття; Літературна критика ХХ – ХХІ століть: основні тенденції і постаті» (Спеціальність: Філологія. Літературна творчість)

«Загальне мовознавство» (Спеціальність: Філологія. Переклад)

"Педагогіка і психологія вищої школи. Педагогіка" (Спеціальність: Філологія)

 

VІ курс

 «Методи лінгво-емпіричних досліджень» (Спеціальність: Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно))

«Лінгвістичні студії: Загальне мовознавство. Історія   (Спеціальність: Філологія. Мова і література (англійська, німецька)

«Методика викладання української мови як іноземної» (Спеціальність: Філологія. Українська мова і література)

«Прикладна лінгвістика» (Спеціальність: Філологія. Мова і література англійська)

Музичне мистецтво

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Інформація Студентам Програми екзаменів