Ви тут: Головна Інформація Студентам Програми екзаменів

Програми екзаменів

Спеціальність: Філологія (Українська мова та література)

освітній рівень: перший (бакалаврський)

Історія української літератури й літературної критики (60-80 рр. ХХ ст.)

Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури

Іноземна мова (англійська)

Сучасна українська мова. Синтаксис

Типологія стилів і форм в літературі та мистецтві

ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА (англійська мова)

Практика усного та писемного мовлення (іспанська мова) 2 курс

Практика усного та писемного мовлення (французька мова)

Практика усного та писемного мовлення (іспанська мова) 3 курс

Сучасна лінгвістика: Основи мовознавства. 

Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури 1 курс

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)

 

Спеціальність: Філологія (мова та література англійська)

освітній рівень: перший (бакалаврський)

Світова література: Історія зарубіжної літератури

ПРАКТИЧНА ПЕДАГОГІКА

ЛЕКСИКОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Практика усного та писемного мовлення (німецька мова) 2 курс 

Практика усного та писемного мовлення (німецька мова як друга іноземна)  3 курс

ТЕОРЕТИЧНА ФОНЕТИКА (англійська мова)

ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ (англійська мова) 2 курс

ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ (англійська мова) 3 курс

П РАКТ ИКА УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕНН Я  (англійська мова) 4 курс (ФАБ)

Практична фонетика (англійська мова)

Сучасна лінгвістика

ПРАКТИЧНИЙ КУРС ПЕРЕКЛАДУ

 

Спеціальність: Філологія (переклад) 

освітній рівень: перший (бакалаврський)

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ

ПОРІВНЯЛЬНА ГРАМАТИКА

ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ (англійська мова) 

Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) 3 курс

ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ 4 курс

Редагування перекладу

Історія зарубіжної літератури

 

Спеціальність: Філологія (мова та література німецька, китайська, японська)
освітній рівень: перший (бакалаврський)
 

Методика викладання іноземної мови у  школі (викладач - Сажко Л.А.)

Практичний курс східної мов. Освітня програма: мова та література (китайська)

Практичний курс східної мов. Освітня програма: мова та література (японська)

Лексикологія (китайська мова)

Лексикологія (японська мова)

Практика усного та писемного мовлення. Освітня програма: мова та література (китайська). 3 курс

Практика усного та писемного мовлення. Освітня програма: мова та література (японська). 3 курс

Практика усного та писемного мовлення. Освітня програма: мова та література (китайська). 2 курс

Практика усного та писемного мовлення. Освітня програма: мова та література (японська). 2 курс

Теоретична фонетика (японська мова)

Теоретична фонетика (китайська мова)

Теоретична фонетика (німецька мова)

Практика усного та писемного мовлення (німецька мова)

Практика усного та писемного мовлення (німецька мова як перша іноземна)

Лексикологія німецької мови

Практика усного та писемного мовлення (німецька мова)

 

Спеціальність: Філологія (мова та література французька, іспанська, італійська)
освітній рівень: перший (бакалаврський)
 

Методика викладання іноземної мови у  школі (викладач - Харченко Т.Г.)

Сучасна лінгвістика. Освітня програма: Мова і література (італійська, французька)

Сучасна лінгвістика. Освітня програма: Мова і література (іспанська)

Практика усного та писемного мовлення (іспанська мова) 1 курс

Теоретична фонетика

Практика усного та писемного мовлення (іспанська мова) 3 курс

Практика усного та писемного мовлення (італійська)

 

 


 

Спеціальність: Філологія (Українська мова та література)

освітній рівень: другий (магістерський)

Методика викладання у вищій школі

Комунікативні технології

 

Спеціальність: Філологія (мова та література англійська)  
освітній рівень: другий (магістерський)

ЛІТЕРАТУРА АНГЛОМОВНИХ КРАЇН

УСНИЙ ПОСЛІДОВНИЙ ПЕРЕКЛАД 

НАУКОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА

ПРОФЕСІЙНА АНГЛІЙСЬКА МОВА

ЛІНГВОДИДАКТИКА (англійська мова)

ГАЛУЗЕВИЙ ПЕРЕКЛАД

Зарубіжна література ХХ-ХХІ століть

Теоретичні питання граматики другої іноземної (німецької) мови

Практикум німецької мови

 

Спеціальність: Філологія (переклад)  
освітній рівень: другий (магістерський)

СУЧАСНІ ІКТ В ПЕРЕКЛАДІ

КОМЕРЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД

Методика викладання перекладу у вищій школі

ЛІНГВОДИДАКТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ (англійська мова)

 

Спеціальність: Філологія (іноземна)  
освітній рівень: другий (магістерський)

 

Наукова німецька мова

Література німецькомовних країн

Лінгводидактика (німецька мова)

Комунікативні стратегії німецької мови

Комунікативні стратегії (іспанська мова) 

Література країни, мова якої вивчається

Література італомовних країн

Література іншомовних країн (іспанська мова)

Комунікативні стратегії східної мови (японської)

Методика викладання мовознавчих та літературознавчих дисциплін

Музичне мистецтво

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Інформація Студентам Програми екзаменів