Ви тут: Головна Інформація Студентам Програми екзаменів

Програми екзаменів

 

Спеціальність: Філологія (мова та література англійська) освітній рівень: перший (бакалаврський)

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Українські студії» (Дружененко)

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Історія англійської мови»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Українські студії» (Горохова)

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Практична граматика англійської мови»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни  «Теоретична граматика англійської мови»


Спеціальність: Філологія (мова та література німецька) освітній рівень: перший (бакалаврський)

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Історія німецької мови»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Методика викладання іноземної мови у школі»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Світова література: Історія зарубіжної літератури»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Практична граматика (німецька мова)»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Теоретична граматика німецької мови»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Українські студії»

 

Спеціальність: Філологія (українська мова та література) освітній рівень: перший (бакалаврський)

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Історія зарубіжної літератури» (перша половина ХХ століття)

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Історія української літератури і літературної критики:  українська література і літературна критика  другої половини ХІХ століття»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Сучасна українська літературна мова: Вступ до курсу. Фонетика і фонологія. Орфоепія»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Методика навчання української мови»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «ПЕДАГОГІКА»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Історія української літератури та літературної критики (1940–1950-і рр.)»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни "Практична фонетика"

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Сучасна українська мова. Синтаксис»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Теорія інформації та комунікації»


Спеціальність: Філологія (Романська) освітній рівень: перший (бакалаврський)

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Історія італійської мови»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Історія іспанської мови»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Світова література: Історія зарубіжної літератури»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «ІСТОРІЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Методика викладання іноземної мови в школі»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Практична граматика (іспанська мова)»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Практична граматика (італійська мова)»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Практична граматика французької мови»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Теоретична граматика (іспанська мова)»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Теоретична граматика французької мови»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Теоретична граматика (італійська мова)»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Українські студії» (ІТ_ФР_1)

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Українські студії» (ФІС_1)

 

Спеціальність: Філологія (Східна) освітній рівень: перший (бакалаврський)

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Історія китайської мови»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Історія японської мови»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Світова література: Історія зарубіжної літератури»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Методика викладання іноземної мови у  школі»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Практична граматика (японська мова)»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Практична граматика (китайська мова)»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Практикум східної мови (китайської)»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Практикум східної мови (японської)»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Практичний курс східної мов»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Теоретична фонетика (китайська мова)»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Теоретична фонетика (японська мова)»


Спеціальність: Філологія (Переклад) освітній рівень: перший (бакалаврський)

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Історія літератури англомовних країн»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Історія зарубіжної літератури»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Порівняльна стилістика»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Практика усного та писемного мовлення(польська мова)»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Українські студії»


 

Освітній рівень: другий (магістерський)

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Загальне мовознавство»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Комп’ютерна лінгвістика»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Менеджмент творчості»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «СЕМІОТИКА ТЕКСТУ: «Міф як ядро художньої словесності. Жанрово-стильові моделі сучасної української літератури»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «ПЕРЕКЛАД І АДАПТАЦІЯ ТЕКСТІВ МЕДІАПРОСТОРУ»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни « ПОРІВНЯЛЬНА ТИПОЛОГІЯ (англійська мова)» (ФП)

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «МЕТОДИ ЛІНГВО-ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Методика викладання у вищій школі»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Прикладна лінгвістика»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «ГАЛУЗЕВИЙ ПЕРЕКЛАД»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ДРУГОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ)»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Комунікативні стратегії французької мови»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Комунікативні стратегії»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Лінгводидактика (французька мова)»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «ПОРІВНЯЛЬНА ТИПОЛОГІЯ (англійська мова)» (ФПМ)

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Практикум східної мови»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «ТЕОРІЯ МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ»


 

Програми екзаменів "Українські студії"

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Українські студії: Історія української культури; Культура усного і писемного мовлення (українська мова)» (Дошкільна освіта)

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Друга іноземна мова (іспанська)»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Українські студії: Історія української культури;  Культура усного і писемного мовлення (українська мова)» «Друга іноземна мова (іспанська)»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Українські студії: культура усного і писемного мовлення(українська)» (Дизайн)

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Українські студії: культура усного і писемного мовлення(українська)» (Музичне мистецтво)

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Українські студії: культура усного і писемного мовлення(українська)» (Практична психологія (денна))

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Українські студії: культура усного і писемного мовлення(українська)» (Практична психологія (заочна))

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Українські студії: культура усного і писемного мовлення(українська)» (Соціальна педагогіка (денна))

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Українські студії: культура усного і писемного мовлення(українська)» (Соціальна педагогіка (заочна))

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Українські студії: культура усного і писемного мовлення(українська)» (Соціальна робота (денна))

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Українські студії: Історія української культури; Культура усного і писемного мовлення (українська мова)» (Інформаційна, бібліотечна та архівна справа)

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Українські студії» (Журналістика; Реклама та зв’язки з громадськістю; Видавнича справа та редагування)

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Українські студії: Історія української культури, Культура усного і писемного мовлення» (Право; Інформаційна, бібліотечна та архівна справа)

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Українські студії» (Історія та археологія)

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Українська мова»

 

 

 

 

 

 

 

Музичне мистецтво

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Інформація Студентам Програми екзаменів