Ви тут: Головна Структура Кафедри Кафедра східних мов та перекладу Про кафедру

Про кафедру

 CХІДНІ МОВИ - ОСВІТА ДЛЯ КРАЩИХ!!!

 для сайта

 

 Завітайте до нашої сторінки  у Facebook! 

 

Кафедра східних мов і перекладу здійснює підготовку фахівців у сфері китайської та японської філології. Кафедра є випусковою для спеціалізації "Східні мови і літератури (і переклад включно), освітніх програм "035 Філологія. Мова і література (китайська, англійська)" та "035 Філологія. Мова і література (японська, англійська)" освітніх рівнів "Бакалавр" та "Магістр".

 

Чисельність: на кафедрі на постійній основі працює 25 викладачів, з них - 7 носіїв китайської та японської мов. 

Викладачі кафедри мають досвід роботи в дипломатичній сфері, органах виконавчої влади, громадському секторі, представництвах іноземних компаній в Україні, роботи в приватних компаніях в Китаї та Японії, завдяки чому наші студенти отримують саме ті знання, які потрібні в сучасному світі. 

 

Структура: У складі кафедри працюють три дослідницькі центри - Центр китаєзнавчих досліджень, Центр японської мови і культури, а також Центр турецької мови та культури. У складі кафедри функціонує філіал Інституту Конфуція, а також здійснюють свою діяльність наукові школи "Школа Конфуція" та "Японське суспільство: джерела-історія-сучасність". На постійній основі функціонують розмовні клуби з китайської, японської, турецької мов, які об'єднують студентів різних спеціальностей, надають їм можливість спілкуватися безпосередньо з носіями мов.

 

Підходи до навчання: У 2017 році кафедра східних мов і перекладу перейшла на Нову освітню стратегію, щотижня наші студенти мають від 9 до 13 практичних занять зі східної мови. На всіх курсах викладають досвідчені носії мови. Крім того, студенти кафедри не лише опановують мову і літературу країн Сходу, але й вивчають міжнародні відносини, політику й економіку країн Азії, отримують практичні знання ведення ділових переговорів. 

 

Міжнародні контакти: Кафедра має партнерські угоди з університетами та науково-дослідними інститутами Китаю та Японії, завдяки чому наші студенти мають гарантовану можливість проходити мовну практику закордоном; активно співпрацює та розвиває співпрацю з дипломатичними представництвами, урядовими та приватними установами з Китаю, Японії та Туреччини, що дає змогу нашим студентам завжди бути в епіцентрі міжнародних подій, брати участь конференціях, форумах. На постійній основі відбуваються гостьові лекції відомих дослідників з Китаю та Японії.

 

Міжнародне визнання: Кафедра східних мов і перекладу є дійсним членом Всесвітньої асоціації китаєзнавчих досліджень; у 2018 році професор кафедри східних мов і перекладу В. Резаненко від імені Імператора Японії був нагороджений найвищою нагородою Японії - Орденом Вранішнього Сонця. Почесним професорм є мер міста Кіото (Японія) пан Дайсаку Кадокава

 

Міжнародна підтримка: Лише протягом 2018 року кафедра східних мов і перекладу отримала понад 100 тис. американських дол. в якості грантової допомоги на розвиток навчальної інфрастрктури, закупівлю обладнання та підтримку викладання східних мов від Уряду Китаю та Японської Фундації (Japan Foundation).

 

 

2 1

 

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

 

Освітній рівень «Бакалавр»:

1. Практичний курс східної мови (китайська  мова, японська мова);

2. Практикум східної мови (китайська  мова, японська мова);

3. Практична фонетика (китайська  мова, японська мова);

4. Практична граматика (китайська  мова, японська мова);

5. Практичний курс ієрогліфіки (китайська  мова, японська мова);

6. Практика перекладу (китайська  мова, японська мова);

7. Лексикологія східної мови (китайська  мова, японська мова);

8. Теоретична граматика східної мови (китайська мова, японська  мова);

9. Стилістика східної мови (китайська  мова, японська мова);

10. Країнознавство (китайська  мова, японська мова);

11. Зв'язки України зі Сходом;

12. Історія країн Сходу;

13. Історія літератури країн Сходу;

14. Класичні літератури Сходу;

15. Вступ до сходознавства;

16. Основи сучасної міжособистісної комунікації;

17. Методика викладання східної мови;

18. Інформаційні технології в східних мовах.

 

Освітній рівень "Магістр":

ПРАКТИКУМ СХІДНОЇ МОВИ:

- Мовленнєвий етикет та ділове мовлення (східна мова);

- Літературна мова та науковий стиль (східна мова);

СХОДОЗНАВЧІ СТУДІЇ:

- Порівняльна типологія та динаміка розвитку цивілізацій Сходу;

- Класичні літератури Сходу;

- Культурні та мовно-літературні зв'язки України з країнами Сходу;

- Методологія досліджень актуальних проблем східних мов і літератур.

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ СХІДНОЇ МОВИ:

- Культура усної та писемної східної мови;

- Техніка усного та письмового перекладу східної мови;

 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА:

- Сучасний літературний процес в країнах Сходу;

- Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст.

ТЕРЕТИЧНІ ПИТАННЯ СХІДНОЇ МОВИ:

- Актуальні питання граматики східної мови;

- Функціональна стилістика східної мови.

 


 

 image002 

 


 

Кафедра сходознавства заснована у 2015 році шляхом реорганізації кафедри романо-германських і східних мов. Кафедра є випусковою для напряму підготовки  6.020303 "Філологія (мова і література китайська)"  та 6.020303 "Філологія (мова і література японська)" освітньо-кваліфікаційного рівня  "Бакалавр".

 

 

Основні  напрями роботи кафедри на 2015/2016 навчальний рік:

- викладання дисциплін, спецкурсів;
- науково-методична робота;
- організаційно-виховна робота;

- атестація та семестровий контроль рівня знань студентів;

- підготовка студентів до захисту курсових, дипломних робіт;

- організація самостійної роботи студентів;
- підготовка студентів до участі в науково-практичних конференціях;
-  організація і проведення практик: педагогічної, виробничої;
- проведення консультацій;

- акредитація та ліцензування;

- взаємодія з дипломатичними представництвами Китаю, Японії та Республіки Туреччини в Україні;

- розвиток міжнародної співпраці, налагодження контактів та зв’язків з університетами Китаю, Японії та Туреччини, з посольствами України закордоном.Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

 

ОКР «Бакалавр»:

1. Література Стародавнього Сходу (Луцюк М. В.)

2. Практика усного та писемного мовлення (китайська мова) (Макарчук О. Г., Тищук О. С., Лі Хун)

3. Практика усного та писемного мовлення (японська мова) (Резаненко В. Ф., Гнідан Ю. В., Москальов Д. П., Курінна М. Г.)

4. Критичне й аналітичне читання (китайська мова) (Лі Хун, Тищук О. С.)

5. Критичне й аналітичне читання (японська мова) (Гнідан Ю. В., Москальов Д. П.)

6. Вступ до спеціальності (китайська мова) (Резаненко В. Ф.)

7. Вступ до спеціальності (японська мова) (Семеніст І. В.)

8. Основи сходознавства (китайська, японська мови) (Семеніст І. В.)

9. Основи міжособистісної комунікації (японська, китайська мови) (Резаненко В. Ф.)

10. Сучасні стратегії розвитку лінгвістики (японська, китайська мови) (Резаненко В. Ф.)

11. Практична фонетика (китайська мова) (Лі Хун)

12. Практична фонетика (японська мова) (Курінна М. Г.)

12. Практична граматика (китайська мова) (Лі Хун)

12. Практична граматика (японська мова) (Гнідан Ю. В., Курінна М. Г., Москальов Д. П.)

13. Історія китайської мови (Резаненко В. Ф.)

14. Історія японської мови (Гнідан Ю. В., Москальов Д. П.)

15. Лінгвокраїнознавство Китаю (Семеніст І. В.)

16. Лінгвокраїнознавство Японії (Семеніст І. В.)

17. Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (китайської) (Семеніст І. В.)

18. Історія культури і літератури Японії (Москальов Д. П., Семеніст І. В.)

19. Історія культури і літератури Китаю (Семеніст І. В.)

20. Теоретична граматика (китайська мова) (Макарчук О.Г.)

21. Теоретична граматика (японська мова) (Москальов Д. П.)

21. Лексикологія (китайська мова) (Резаненко В. Ф.)

22. Лексикологія (японська мова) (Гнідан Ю. В.)

22. Стилістика (китайська мова) (Макарчук О.Г.)

23. Стилістика (японська мова) (Курінна М. Г.)

23. Порівняльна типологія української та китайської мов (Тищук О.С.)

24. Порівняльна типологія української та японської мов (Курінна М. Г.)

24. Практика усного та писемного мовлення (турецька мова) (Буряк О.С., Горошкін І. О.)

25. Друга іноземна мова Теоретичний курс (китайська мова) (Тищук О. С.)

26. Я-студент (Семеніст І.В.)

27. Університетські студії (Семеніст І. В.)

 

ОКР "Магістр":

1. Практикум японської мови (Семеніст І. В.)

2. Теоретичні питання граматики другої іноземної (японської) мови (Семеніст І. В.)

3. Спецкурс з другої іноземної (японської) мови (Семеніст І. В.)

На кафедрі працює розмовний клуб з китайської мови, керівник – Лі Хун.

Викладаються такі мови:

- китайська;

- японська;

- турецька.

 


Кафедра співпрацює з Відділом з питань освіти посольства Китайської Народної Республіки в Україні, Інститутом Конфуція Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Українсько-японським центром НТУУ « КПІ», Інститутом філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національним Університетом «Києво-Могилянська Академія», Чжейцзянським університетом (Китай)

ks
, Цзилінським університетом (Китай), Гуандонським університетом (Китай),

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри Кафедра східних мов та перекладу Про кафедру