Ви тут: Головна Структура Кафедри Кафедра східних мов та перекладу Про кафедру

Про кафедру

SAM 7444 

Кафедра східних мов і перекладу здійснює підготовку фахівців у сфері китайської, японської та турецької мов. Кафедра є випусковою для спеціальностей  "035 Філологія. Мова і література (китайська)" та  "035 Філологія. Мова і література (японська)" освітніх рівнів "Бакалавр" та "Магістр"У складі кафедри працює 15 викладачів, з них: 6 носіїв китайської, япноської, турецької мов.

 

У складі кафедри працюють два дослідницькі центри - Сходознавчих студій та Ієрогліфіки, а також Центр турецької мови та культури, здійснюють свою діяльність наукові школи "Школа Конфуція" та "Японське суспільство: джерела-історія-сучасність". На постійній основі функціонують розмовні клуби з китайської, японської, турецької та корейської мов, які об'єднують студентів різних спеціальностей, надають їм можливість спілкуватися безпосередньо з носіями мов.

 2 1

 

Основні  напрями роботи кафедри на 2016/2017 навчальний рік:

- викладання дисциплін, спецкурсів;

- науково-методична робота;

- організаційно-виховна робота;

- атестація та семестровий контроль рівня знань студентів;

- підготовка студентів до захисту курсових, дипломних робіт;

- організація самостійної роботи студентів;

- підготовка студентів до участі в науково-практичних конференціях;

-  організація і проведення практик: педагогічної, виробничої;

- проведення консультацій;

- акредитація та ліцензування;

- взаємодія з дипломатичними представництвами Китаю, Японії та Республіки Туреччини в Україні;

- розвиток міжнародної співпраці, налагодження контактів та зв’язків з університетами Китаю, Японії та Туреччини, з посольствами України закордоном.

2 1

 

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

Освітній рівень «Бакалавр»:

1. Література Стародавнього Сходу (Луцюк М. В.)

2. Практика усного та писемного мовлення (китайська мова) (Гуль О.Г., Трунова О. С., Лі Хун)

3. Практика усного та писемного мовлення (японська мова) (Резаненко В. Ф., Боришполець Ю. В., Москальов Д. П., Курінна М. Г.)

4. Критичне й аналітичне читання (китайська мова) (Лі Хун, Тищук О. С.)

5. Критичне й аналітичне читання (японська мова) (Боришполець Ю. В., Москальов Д. П.)

6. Вступ до спеціальності (китайська мова) (Резаненко В. Ф.)

7. Вступ до спеціальності (японська мова) (Семеніст І. В.)

8. Основи сходознавства (китайська, японська мови) (Семеніст І. В.)

9. Основи міжособистісної комунікації (японська, китайська мови) (Резаненко В. Ф.)

10. Сучасні стратегії розвитку лінгвістики (японська, китайська мови) (Резаненко В. Ф.)

11. Практична фонетика (китайська мова) (Лі Хун)

12. Практична фонетика (японська мова) (Курінна М. Г.)

12. Практична граматика (китайська мова) (Лі Хун)

12. Практична граматика (японська мова) (Боришполець Ю. В., Курінна М. Г., Москальов Д. П.)

13. Історія китайської мови (Резаненко В. Ф.)

14. Історія японської мови (Боришполець Ю. В., Москальов Д. П.)

15. Лінгвокраїнознавство Китаю (Семеніст І. В.)

16. Лінгвокраїнознавство Японії (Семеніст І. В.)

17. Історія культури і літератури Японії (Москальов Д. П., Семеніст І. В.)

18. Історія культури і літератури Китаю (Семеніст І. В.)

19. Теоретична граматика (китайська мова) (Гуль О.Г.)

20. Теоретична граматика (японська мова) (Москальов Д. П.)

21. Лексикологія (китайська мова) (Резаненко В. Ф.)

22. Лексикологія (японська мова) (Боришполець Ю. В.)

23. Стилістика (китайська мова) (Сін Чжефу, Ху Жунсі)

24. Стилістика (японська мова) (Курінна М. Г.)

25. Порівняльна типологія української та китайської мов (Трунова О.С.)

26. Порівняльна типологія української та японської мов (Курінна М. Г.)

27. Практика усного та писемного мовлення (турецька мова) (Бурак О.С., Семіх Кая)

28. Друга іноземна мова Теоретичний курс (китайська мова) (Трунова О. С.)

29. Я-студент (Семеніст І.В.)

30. Університетські студії (Семеніст І. В.)

Освітній рівень "Магістр":

1. Професійна китайська мова (Сін Чжефу, Ху Жунсі)

2. Наукова китайська мова (Щербаков Я. І., Сін Чжефу)

3. Історія китайської літератури (Щербаков Я. І.)

4. Історія країн Сходу (Семеніст І. В.)

5. Методика викладання перекладу у ВНЗ (Резаненко В. Ф.)

6. Мовно-літературні та культурні зв'язки України з країнами Сходу (Семеніст І. В.)

7. Практикум японської мови (Семеніст І. В.)

8. Теоретичні питання граматики другої іноземної (японської) мови (Семеніст І. В.)

9. Спецкурс з другої іноземної (японської) мови (Семеніст І. В.)

На кафедрі працює розмовний клуб з китайської мови, керівник – Лі Хун.  

Викладаються такі мови: 

- китайська;

- японська;

- турецька.

 


 

БУКЛЕТ КАФЕДРИ СХОДОЗНАВСТВА

ks

 


 

 image002

 

  


 

 ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ СХОДОЗНАВСТВА

 

2 1

 

Кафедра співпрацює з:  

Відділом з питань освіти посольства Китайської Народної Республіки в УкраїніІнститутом Конфуція Київського національного університету імені Тараса ШевченкаУкраїнсько-японським центром НТУУ « КПІ», Інститутом філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національним Університетом «Києво-Могилянська Академія» 

 

1024px-Zhejiang University Logo.svg         gduf South China Normal University logo 110px-Tenrikyo emblem.svg

Чжейцзянським

університетом (Китай) 

Гуандонським

університетом (Китай) 

Південнокитайським педагогічним        

університетом (Китай)

Університетом

Тенрі (Японія) 

    

 

 

Кафедра сходознавства заснована у 2015 році шляхом реорганізації кафедри романо-германських і східних мов. Кафедра є випусковою для напряму підготовки  6.020303 "Філологія (мова і література китайська)"  та 6.020303 "Філологія (мова і література японська)" освітньо-кваліфікаційного рівня  "Бакалавр".

 

 

Основні  напрями роботи кафедри на 2015/2016 навчальний рік:

- викладання дисциплін, спецкурсів;
- науково-методична робота;
- організаційно-виховна робота;

- атестація та семестровий контроль рівня знань студентів;

- підготовка студентів до захисту курсових, дипломних робіт;

- організація самостійної роботи студентів;
- підготовка студентів до участі в науково-практичних конференціях;
-  організація і проведення практик: педагогічної, виробничої;
- проведення консультацій;

- акредитація та ліцензування;

- взаємодія з дипломатичними представництвами Китаю, Японії та Республіки Туреччини в Україні;

- розвиток міжнародної співпраці, налагодження контактів та зв’язків з університетами Китаю, Японії та Туреччини, з посольствами України закордоном.Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

 

ОКР «Бакалавр»:

1. Література Стародавнього Сходу (Луцюк М. В.)

2. Практика усного та писемного мовлення (китайська мова) (Макарчук О. Г., Тищук О. С., Лі Хун)

3. Практика усного та писемного мовлення (японська мова) (Резаненко В. Ф., Гнідан Ю. В., Москальов Д. П., Курінна М. Г.)

4. Критичне й аналітичне читання (китайська мова) (Лі Хун, Тищук О. С.)

5. Критичне й аналітичне читання (японська мова) (Гнідан Ю. В., Москальов Д. П.)

6. Вступ до спеціальності (китайська мова) (Резаненко В. Ф.)

7. Вступ до спеціальності (японська мова) (Семеніст І. В.)

8. Основи сходознавства (китайська, японська мови) (Семеніст І. В.)

9. Основи міжособистісної комунікації (японська, китайська мови) (Резаненко В. Ф.)

10. Сучасні стратегії розвитку лінгвістики (японська, китайська мови) (Резаненко В. Ф.)

11. Практична фонетика (китайська мова) (Лі Хун)

12. Практична фонетика (японська мова) (Курінна М. Г.)

12. Практична граматика (китайська мова) (Лі Хун)

12. Практична граматика (японська мова) (Гнідан Ю. В., Курінна М. Г., Москальов Д. П.)

13. Історія китайської мови (Резаненко В. Ф.)

14. Історія японської мови (Гнідан Ю. В., Москальов Д. П.)

15. Лінгвокраїнознавство Китаю (Семеніст І. В.)

16. Лінгвокраїнознавство Японії (Семеніст І. В.)

17. Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (китайської) (Семеніст І. В.)

18. Історія культури і літератури Японії (Москальов Д. П., Семеніст І. В.)

19. Історія культури і літератури Китаю (Семеніст І. В.)

20. Теоретична граматика (китайська мова) (Макарчук О.Г.)

21. Теоретична граматика (японська мова) (Москальов Д. П.)

21. Лексикологія (китайська мова) (Резаненко В. Ф.)

22. Лексикологія (японська мова) (Гнідан Ю. В.)

22. Стилістика (китайська мова) (Макарчук О.Г.)

23. Стилістика (японська мова) (Курінна М. Г.)

23. Порівняльна типологія української та китайської мов (Тищук О.С.)

24. Порівняльна типологія української та японської мов (Курінна М. Г.)

24. Практика усного та писемного мовлення (турецька мова) (Буряк О.С., Горошкін І. О.)

25. Друга іноземна мова Теоретичний курс (китайська мова) (Тищук О. С.)

26. Я-студент (Семеніст І.В.)

27. Університетські студії (Семеніст І. В.)

 

ОКР "Магістр":

1. Практикум японської мови (Семеніст І. В.)

2. Теоретичні питання граматики другої іноземної (японської) мови (Семеніст І. В.)

3. Спецкурс з другої іноземної (японської) мови (Семеніст І. В.)

На кафедрі працює розмовний клуб з китайської мови, керівник – Лі Хун.

Викладаються такі мови:

- китайська;

- японська;

- турецька.

 


Кафедра співпрацює з Відділом з питань освіти посольства Китайської Народної Республіки в Україні, Інститутом Конфуція Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Українсько-японським центром НТУУ « КПІ», Інститутом філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національним Університетом «Києво-Могилянська Академія», Чжейцзянським університетом (Китай)

ks
, Цзилінським університетом (Китай), Гуандонським університетом (Китай),

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри Кафедра східних мов та перекладу Про кафедру