Ви тут: Головна Структура Кафедри Кафедра англійської філології та перекладу Про кафедру

Про кафедру

 

 

Kafp1

Кафедра англійської філології була заснована у вересні 2009 року, а в липні 2016 року об`єдналася

з Кафедрою перекладу під загальною назвою Кафедра англійської філології та перекладу.


Кафедра є випусковою для напряму підготовки 6.020303 "Філологія (мова і література англійська, переклад)" освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" та спеціальностей 7.02030302 та 8.02030302 "Мова і література (англійська)", "Переклад" освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр".


Очолює кафедру кандидат філологічних наук, доцент Якуба Валентина Володимирівна.

 


Пріоритетні завдання кафедри:

 

  • Сприяти підвищенню якості навчанню студентів усіх ОКР, забезпечити предмети навчальними посібниками укладеними викладачами кафедри;
  • Розробити дієву систему навчання молодих науковців англійської мови та залучати студентів до наукових досліджень своїх наукових керівників;
  • Систематично запрошувати провідних зарубіжних фахівців для проведення майстер класів, семінарів та гостьових лекцій;
  • Сприяти поширенню навчання лідерства серед викладачів гуманітарного інституту.

 Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

 

ОКР "Бакалавр":

 І курс

1. Практика усного та писемного мовлення (викладають: Андрюшина О.В., Гордієнко Н.В., Соловей Л.С., Хохлова Д.С., Сергеєва О.С., Жулкевська Т.В.)

2. Практична фонетика (викладають: Матвєйченко В.В., Бабіч Н.О.)

3. Практична граматика (викладають: Румбешт Г.Ю., Мілова О.Є.)

4. Критичне читання англійською мовою (викладають: Ноговська С.Г.)

5. Університетські студії (викладають: Козлова О.С.)

6. Вступ до спеціальності (викладають: Козачук А.М.)

7. Сучасні інформаційні технології в інозмних мовах (викладають: Козачук А.М.)

ІІ курс

1. Практика усного та писемного мовлення (викладають: Козлова О.С., Юніна О.Є., Маматова В.В., Денисова Н.Б.)

2. Практична граматика (викладають: Румбешт Г.Ю. )

3. Практична фонетика (викладають: Матвєйченко В.В.)

4. Критичне читання англійською мовою (викладають: Москалець О.О.)

5. Теорія перекладу (викдадають: Павлюк Н.В.)

6. Практика усного і письмового перекладу (викладають: Тютюнник Д.В.)

ІІІ курс

1. Практика усного та писемного мовлення (викладають: Меркулова С.І., Борисенко О.А., Федорова А.О.)

2. Лексикологія англійської мови (викладають: Чеснокова Г.В., Федорова А.О.)

2. Критичне читання англійською мовою (викладають: Цапро Г.Ю.)

4. Теоретична фонетика (викладають: Мосьпан Н.В., Матвєйченко В.В. )

5. Аналітичне читання (викладають: Палійчук Е.О.)

6. Основи літературного перекладу (викдалають: Козачук А.М.)

7. Науково-технічний переклад (викдалають: Свердленко Г.М.)

8. Основи послідовного перекладу та техніки нотування (викладать: Павлюк Н.В.)

9. Порівняльна граматика англійської та української мов (викладають: Гладуш Н.Ф.)

IV курс

1. Практика усного та писемного мовлення (викладають: Землянська Н.В., Свердленко Г.М., Гладушина Р.М.)

2. Стилістика англійської мови (викладають: Якуба В.В.)

3. Аналітичне читання аглійською мовою (Палійчук Е.О.)

4. Основи художнього перекладу (викладають: Козачук А.М, Шурма С.Г.)

5. Інформаційні технології у перекладацькій діяльності (викладають: Козачук А.М.)

6. Усний послідовний переклад (викладають: Павлюк Н.В.)

ОКР "Спеціаліст" і "Магістр":

1. Когнітивна семантика (викладають: Якуба В.В.)

2.Теорія мовної комунікації (викладають: Якуба В.В.)

3. Професійна англійська мова (викладають: Цапро Г.Ю.)

4. Лінгводидактика (викладають: Мосьпан Н.В.)

4. Фоностилістика (викладають: Мосьпан Н.В.)

5. Інтерпретація англомовних художніх текстів (викладають: Цапро Г.Ю.)

6. Англомовний дискурс (викладають: Ригованова В.А.)

7. Сучасні аспекти граматики англійської мови (викладають: Козлова О.С.)

8. Спецкурс "Методи лінгво-емпіричних досліджень" (викладають: Чеснокова Г.В.)

9. Література англомовних країн (викладають: Чеснокова Г.В.)

10. Наукова англійська мова (викладають: Цапро Г.Ю.)

11. Методологія і методи мовознавчих досліджень (викладають: Якуба В.В., Мілова О.Є.)

12. Комунікативні стратегії першої іноземної мови (Мілова О.Є)

13. Галузевий переклад (викладають: Альошина М.Д.)

14. Техніка усного перекладу (викладають: Павлюк Н.В.)

15. Сучасні ІКТ в перекладі (викладають: Краснощоков С.С.)

16. Прикладні аспекти перекладу (викладають: Козачук А.М.)

17. Усний послідовний переклад (викдалають: Павлюк Н.В.)


 


Наукова тема кафедри: Комунікативні, когнітивні й прагматичні особливості англійської мови та системне формування іншомовної компетенції”.

 

Партнерство та міжнародні зв’язки

Міжнародні зв'язки

Кафедра співпрацює з фундацією, заснованою проф. Маршаллом Крістенсеном (Орегонський університет, м. Портланд, США) http://www.themcf.org/aboutmcf.html

Ця організація співпрацює з різними країнами світу у галузі вищої освіти для розбудови ефективної сучасної моделі лідерства та формування лідерських цінностей серед студентів, викладачів та керівних органів усіх рівнів. Після розширення кола міжнародних партнерів фундація стала називатися Co-Serve International http://www.co-serve.org/

Основні проекти пратнерства:

International Servant Leadership Project - проект для студентів, які прагнуть особистісного розвитку, володіють англійською мовою та мріють зробити світ кращим http://www.co-serve.org/islpinfo.htm

Visiting International Professor -  проект для викладачів, які володіють англійською мовою, прагнуть розвивати свої професійні якості та покращувати якість роботи свого університету http://www.co-serve.org/vipinfo.htm

Teaching Abroad Program – викладацький проект для викладання академічних курсів у різних університетах партнерах http://www.co-serve.org/tapinfo.htm

 

Викладачі кафедри англійської філології є членами різних інтернаціональних наукових товариств, дослідницьких асоціацій та лінгвістичних проектів:

 

Спілка викладачів англійської як іноземної мови (TESOL) http://tesol-ukraine.at.ua/,

Українське товариство дослідників англійської мови (USSE) http://www.essenglish.org/,

Асоціація поетики та лінгвістики (PALA) http://www.pala.ac.uk/,

Товариство дослідників Емілі Дікінсон (EDIS) http://www.emilydickinsoninternationalsociety.org/,

Товариство емпіричного вивчення літератури і медіа (IGEL) http://www.psych.ualberta.ca/ IGEL/  

Товариство розвитку емпіричних досліджень (REDES) http://www.redes.lmu.de/forum/

 

Кафедра підтримує тісні міжнародні стосунки з різними університетами світу та розробляє спільні проекти, науково-методичні проблемні групи, емпіричні дослідження у різних напрямках академічної діяльності.

З університетом Walla-Walla http://www.wallawalla.edu/ (США, Вашингтон) проводиться обмін професорсько-викладацьким складом, за підтримки міжнародної програми Fullbright; крім того, відбуваються методичні консультації у режимі викладацьких форумів, науково-дослідницькі дискусії з проблем сучасної прикладної лінгвістики та особливостей навчання іноземних мов, професійні обговорення основних напрямків сучасного розвитку теоретичної та прикладної лінгвістики.

Університети Warner Pacific http://www.warnerpacific.edu/ та Concordia http://www.cu-portland.edu/ (м. Портленд, США, Орегон) підтримують спільний проект з проблем сучасних принципів організації наукової й академічної роботи, що втілюється під час проведення навчальних тренінгів для студентів та подальшої дослідної діяльності під патронатом консультантів, які слідкують за виконанням завдань, змістовним розвитком проекту та проводять індивідуальні науково-методичні консультації магістрів.

 

Партнерство та співпраця з університетами полягає в організації і проведенні спільних наукових конференцій та обміні викладачами-лекторами, керівництві науковою роботою магістрів та товариства молодих учених, участі магістрів у засіданнях науково-дослідних гуртків, семінарів та проблемних груп, розробці спільних дослідницьких студентських проектів.

 

Національне партнерство

 

Кафедра співпрацює із провідними науковими установами й університетами України:

Інститут мовознавства ім. Потебні АН України,

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Київський національний лінгвістичний університет,

Міжнародний університет “Україна”,

Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова,

Сумський національний університет,

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна,

Таврійський національний університет ім. В. Вернадського

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка,

Житомирський державний університет імені Івана Франка,

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов,

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри Кафедра англійської філології та перекладу Про кафедру