Ви тут: Головна Структура Кафедри Кафедра германської філології Про кафедру

Про кафедру

Мова є субстанцією, яка несе в собі «дух народу» (В. фон Гумбольдт), мова відбиває картину світу, вона є провідником в інший світ, співставний або неспівставний із власним, і тому іноземна філологія створює необхідну базу для інноваційного розвитку освітнього і культурного обширу у будь-якій сфері людської дія льності. 

 

kgf.gi

 

  Кафедра заснована у 2012 році згідно зі Статутом Університету

 Кафедра є випусковою для напряму підготовки "Філологія (англійська) та (німецька)" за ОКР "Магістр".


 Очолює кафедрудоктор філологічних наук, професор Буніятова Ізабелла Рафаїлівна


  Стратегічна мета кафедри полягає у забезпеченні тривкого інноваційного розвитку навчальної та науково-дослідницької діяльності в області філології у межах загальноосвітнього контексту Університету.


                                                           Пріоритетними в діяльності кафедри є два напрями:

 • Перший – це навчання практичним і теоретичним мовним дисциплінам із іноземної філології студентів  Інституту філології. Мовна компетенція випускників Київського університету імені Бориса Грінченка має відповідати загальноєвропейському стандарту володіння європейськими іноземними мовами на основі шести рівнів А1 – А2 – В1 – В2 – С1 – С2 («Європейський мовний портфель»). Без вирішення цієї задачі неможливе досягнення цілей, які ставить перед собою Університет. Оволодіння теоретичними дисциплінами, у свою чергу, має закласти фундамент знань, необхідних для навчання в аспірантурі. Усе вищезазначене стосується підготовки високопрофесійних кадрів не тільки для середньої, але й вищої шкіл.
 • Другий напрям – це розвиток лінгвістичної освіти. Необхідно використовувати можливості об’єднання всього найкращого, що вже створено й розроблено на кафедрі та в інших підрозділах Університету. Це стосується як навчальної, так і науково-дослідницької сфери діяльності кафедри. Як зразок нових прикладних напрямів, що розроблятимуться на кафедрі слід назвати, екологічну лінгвістику, політичну лінгвістику, соціолінгвістику, емотивну лінгвістику. Кафедра є науковим осередком, обєднавчим центром для  дослідників у царині лінгвістики,  де розробляються сучасні напрями, ідеї, проекти.

                                                Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

ОКР бакалавр

 

ОКР спеціаліст/ магістр

 

 • Генеративна лінгвістика 5 курс - Буніятова І. Р.

 • Комунікативні стратегії німецької мови 5 курс - Шапочкіна О.В.

 • Лінгвістичні студії Історія лінгвістичних вчень, Мовознавство 5-6 курси - Буніятова І.Р.

 • Лінгводидактика (німецька мова) 5 курс - Шапочкіна О.В.
 • Література німецькомовних країн 6 курс - Шапочкіна О.В.

 • Наукова англійська мова 5 курс - Заяць Л. І.

 • Наукова німецька мова 6 курс - Шапочкіна О.В.

 • Порівняльна типологія української та німецької мов 5 курс - Ільчук О.А.

 • Практикум англійської мови 6 курс - Торговець Ю. І.

 • Практикум німецької мови 5 курс - Шапочкіна О.В.

 • Прикладна лінгвістика 6 курс - Колесник О. С.

 • Професійне спілкування іноземною мовою 5 курс - Говорун Н. В.

 • Спецкурс з другої іноземної мови 6 курс - Чувардинська О. В.

 • Спецкурс з другоїіноземної (німецької) мови 6 курс - Шапочкіна О.В.

 • Теоретичні питання грамматики другої іноземної мови (німецька мова) 5 курс - Шапочкіна О.В.

 • Теоретичні питання граматики другої іноземної мови 6 курс - Зубченко О. С.

 • Теорія і практика перекладу 5 курс - Шапочкіна О.В.

   


Кафедра забезпечує денну та заочну аспірантуру за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови" та за спеціальністю10.02.15 " Загальне мовознавство".

 

Програми для вступних іспитів за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови" та за спеціальністю10.02.15 " Загальне мовознавство".


 Наукова тема кафедри:"Мова. Культура. Комунікація: Синхронія та діахронія".

На кафедрі працює науковий гурток 'What is special about language?' , керівник - кандидат філологічних наук, доцент Калитюк Лілія Петрівна.

Науковою темою кафедри обрано: " "

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри Кафедра германської філології Про кафедру