Ви тут: Головна Структура Кафедри Кафедра світової літератури Анонси

Анонси

 

АНОНС ПОДІЙ: ГРУДЕНЬ 2017 РОКУ

 

У рамках Грінченківської декади кафедра світової літератури запрошує всіх охочих до участі в традиційному Всеукраїнському  літературознавчому круглому столі з міжнародною участю на тему: "Світовий і український літературний процес у 3-D форматі (материк - діаспора, ретро- і проспекція, син- і діахронія)". Захід розпочнеться об 11.30 год. 6 грудня.

 

 

АНОНС ПОДІЙ: ЛИСТОПАД 2017 РОКУ

 

1 листопада 2017 р., о 12 год., відбудеться засідання кафедри світової літератури. З порядком денним можна познайомитися тут

 

До Дня української писемності та мови з 2 по 9 листопада 2017 р. кафедра світової літератури проводить інтерактивну вікторну "Україна у світовій літературі". Запрошуємо до участі студентів, співробітників Універстету Грінченка та всіх шанувальників словесності.

 

22 листопада 2017 р. - участь членів наукових гуртків: із вивчення мови художнього тексту «Буття художнього твору у світовому літературному континуумі» та "Сучасні літературознавчі студії"у науковому семінарі, присвяченому витокам українського фентезі. Центр з дослідження літератури фентезі при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Керівник — д. ф. н. Рязанцева Т. М.) Відповідальні - Вишницька Ю.В., Ліхоманова Н.О. 

 

24. 11. 2017 р. відбудеться виїзне засідання науково-дослідницького гуртка "Сучасні літературознавчі студії" на тему: «Пластичний театр Теннессі Уїльямса». Національний академічний театр імені І. Франка. Відповідальні - Бітківська Г. В., Ліхоманова Н. О.  

АНОНС ПОДІЙ: ЖОВТЕНЬ 2017 РОКУ

 

29.10.2017, об 11  год., відбуденться виїзне засідання наукового гуртка з вивчення мови художнього тексту «Буття художнього твору у світовому літературному континуумі» на тему: «Переосмислення концептів “традиція”, “наступність”, “класика” в сучасному літературному процесі: тенденції, перспективи». Національний художній музей України. Міждисциплінарний «Проект Енеїда»Відповідальні - Вишницька Ю.В., Гальчук О.В.

 

11.10.2017, о 12.00, відбудеться чергове засідання кафедри світової літератури. Головне питання порядку денного - "Про підвищення ефективності наукової роботи КСЛ в умовах нової освітньої стратегії Університету".  У засідання візьме участь заступник директора ІФ з наукової роботи доц. О.Л.Доценко

 


 

ДОВГОТРИВАЛІ КАФЕДРАЛЬНІ ПРОЕКТИ

КАФЕДРАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЗБІРНИК

Запрошуємо науковців – досвідчених, і початківців – до участі у створенні кафедрального наукового видання - науково-методичного часопису “Manuscript: класична спадщина і сучасний літературний процес». Попередні номери журналу можна почитати-погортати на сторінці електронних видань Інституту філології тут. Часопис виходить двічі на рік в електронному форматі.

 

Manuscript tytul 1

 

 


 

 На сторінках MANESCRIPT'у обговорюється коло проблем, пов'язаних із питаннями 

  • історії зарубіжної літератури – від давнини до сьогодення;

  • сучасного світового літературного процесу, його специфіки;

  • теорії літератури;

  • методики викладання зарубіжної літератури у вищій і середній школах;

  • взаємовпливів і взаємозв’язків різноманітних явищ світової літератури;

  • традиції та новаторства у світовій художньому письменстві;

  • світовий контекст української літератури.

Рубрики нашого журналу:

 Lectura sacra: наукові студії з проблем історії і теорії світової літератури

 Архіваріус: матеріали наукових конференцій кафедри

 Pro et contra: дискусійні матеріали, новий погляд на добре знане, несподіваний ракурс дослідження      

 Записки Ментора: науково-методичні праці філологів-практиків

 «Рукописи не горять!»: до ювілейних дат

 Відлуння: рецепція світової літератури в українському письменстві

 Дебют: дослідження студентської наукової молоді

 Вимоги до публікацій:

Запропоновані до публікації наукові статті повинні містити такі елементи: постановка проблеми; огляд останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми; формулювання завдання дослідження та матеріал дослідження; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження та перспективи; список використаних джерел.

Текст набирається у редакторі Word: шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5. Береги: зліва – 2,5 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. Обсяг – від 6 до 12 сторінок.

Матеріали подавати у такій послідовності:

1. Індекс УДК (у верхньому лівому кутку).

2. Ініціали та прізвище автора/авторів (праворуч).

3. Назва навчального закладу та міста (окремий абзац праворуч).

4. Назва статті – великими літерами, жирним шрифтом у центрі.

5. Назву статті, прізвище, анотації та ключові слова українською, російською і англійською мовами (перед текстом, курсивом). Англійська анотація має містити не менше 250 слів.

6. Текст статті.

7. Посилання в тексті на джерела зазначають у квадратних дужках [№ джерела, сторінка], наприклад: [3, 24]. Список літератури, оформлений згідно з останніми вимогами ДАК, подають після статті в алфавітному порядку. Окремо подається список джерел ілюстративного матеріалу.

8. Малюнки і таблиці в тексті як вставлений об’єкт.

 

Кафедра світової літератури щорічно, у рамках Грінченківських днів, проводить літературознавчі круглі столи, присвячені актуальним проблемам сучасної філології. Останні роки - з міжнародною участю. (Для ознайомлення зазирніть в архів подій кафедри.) Про наступний захід інформація з'явиться в жовтні 2017 року, а саме засідання чергового круглого столу плануєм на початку грудня 2017 року.

 

 


 

Увага!

 

Твори, рекомендовані для прочитання. Дисципліна "Історія літератури Великої Британії та США". І перший курс напряму підготовки "035. Філологія.Переклад" (Шовкопляс Г.Є.)

 

 

 Навчально-методичні матеріали

 

Для студентів ІУ курсу напряму підготовки "035.Філологія.Переклад" (Шовкопляс Г.Є.)

Теми курсових робіт для студентів ІУ курсу напряму підготовки «035. Філологія. Переклад» (Шовкопляс Г.Є.)

Плани семінарських занять для студентів І курсу напряму підготовки "035.Філологія. Переклад" з дисципліни "Історія літератури Великої Британії і США" (Шовкопляс Г.Є.)

Плани семінарських занятьдля студентів ІV курсу напряму підготовки "035.Філологія. Переклад" з дисципліни "Історія літератури англомовних країн (Шовкопляс Г.Є.)

Плани семінарських занять з курсу Історія зарубіжної літератури І половини ХХ століття для студентів ІV курсу напрямів підготовки "035. Філологія. Переклад" ; "035. Філологія. Англійська мова і література"; "035. Філологія. Іноземні мови і література"(Шовкопляс Г.Є.)

 

 

  Питання до іспиту

ПРОГРАМА з історії зарубіжної літератури для комплексного екзамену з іноземної мови та зарубіжної літератури для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (2017 р.)

ЕКЗИМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ IV КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ФІЛОЛОГІЯ. ПЕРЕКЛАД" (ЛЕКТОР - ГАЛИНА ШОВКОПЛЯС)

Питання до екзамену (ІV курс, спеціальність "Філологія. Переклад")

Питання до екзамену (ІV курс, спеціальність "Філологія. Англійська мова і література")

Питання до екзамену (IV курс, спеціальність "Філологія. Іноземна мова і література")

ІІ семестр

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ "ФІЛОЛОГІЯ. АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА", "ФІЛОЛОГІЯ. ІНОЗЕМНІ МОВИ"

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ "ПЕРЕКЛАД"

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ (УСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ)

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ  ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ "ФІЛОЛОГІЯ. ІНОЗЕМНІ МОВИ"

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ  ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ "ФІЛОЛОГІЯ. АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА"

Плани семінарських занять для студентів четвертого курсу напряму підготовки "Філологія (переклад). (доцент Г.Є.Шовкопляс) 2017 р.

Плани семінарських занять для студентів четвертого курсу напрямів підготовки "Філологія (англійська мова та література)" та "Філологія (іноземна мова та література)" (доцент Г.Є.Шовкопляс) 2017 р.

 

І семестр

ХРЕСТОМАТІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ "ФІЛОЛОГІЯ. АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА", "ФІЛОЛОГІЯ. ІНОЗЕМНІ МОВИ", "ПЕРЕКЛАД"

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ "ФІЛОЛОГІЯ. АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА" (1 СЕМЕСТР), "ФІЛОЛОГІЯ. ІНОЗЕМНІ МОВИ" (1 СЕМЕСТР), "ПЕРЕКЛАД" (1 СЕМЕСТР)

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  "ФІЛОЛОГІЯ. УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА" (1 СЕМЕСТР)

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ: РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ВИМОГИ

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ІНОЗЕМНІ МОВИ"

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ  ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ВИДАВНИЧА СПРАВА І РЕДАГУВАННЯ»

СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ  ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІНОЗЕМНІ МОВИ»

СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАНИХ  ХУДОЖНІХ ТВОРІВ  СТУДЕНТАМ 2 КУРСУ  НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ "ФІЛОЛОГІЯ"

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ   СПЕЦІАЛЬНОСТІ "УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА"

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУСПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІНОЗЕМНІ МОВИ»

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ВИДАВНИЧА СПРАВА І РЕДАГУВАННЯ"

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА"

Список тем курсових робіт для студентів 4 курсу напряму підготовки "Філологія (переклад)"

Список літератури з дисципліни "Історія літератури англомовних країн" для студентів напряму підготовки "Філологія. Переклад" (4 курс)

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри Кафедра світової літератури Анонси