Ви тут: Головна Структура Кафедри Кафедра світової літератури Про кафедру

Про кафедру

Kafedra 2017

На фото: професорсько-викладацький склад кафедри світової літератури

 

Кафедру світової літератури було засновано в 1991 році в Київському міжрегіональному інституті вдосконалення вчителів ім. Б. Д. Грінченка (після низки трансформацій - Київський університет імені Бориса Грінченка), нині вона функціонує як окремий структурний підрозділ Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка.

Робота кафедри здійснюється за такими напрямами: науковий, навчальний, методичний та організаційний.


Завідувач кафедри - професор Юрій Іванович Ковбасенко.

На кафедрі працює 10 співробітників.

Професорсько-викладацький склад - 9 осіб, з них:

професор - 1,

доцентів - 6,

докторів філологічних наук - 2

кандидатів філологічних наук - 6,

кандидатів педагогічних наук - 1,

старших викладачів - 1.


Кафедра є випусковою, профільною для таких спеціальностей/спеціалізацій:

 «Українська мова і література і зарубіжна література».

«Англійська, німецька мова і зарубіжна література».

«Англійська, французька мова і зарубіжна література».

«Англійська, іспанська мова і зарубіжна література».

«Англійська, японська мова і зарубіжна література».

"Англійська, італійська мова і зарубіжна література".

"Англійська, китайська мова і зарубіжна література".

"Англійська, східні (китайська, турецька) мови і зарубіжна література".

"Німецька, англійська мова і зарубіжна література".

"Іспанська, англійська мова і зарубіжна література".

"Італійська, англійська мова і зарубіжна література".

«Англійська мова і зарубіжна література».

 

Кафедра світової літератури останнім часом почала викладати на спеціальностях:

«Журналістика».

«Переклад».

«Видавнича справа та редагування».

 «Бібліотечна справа».

 


Кафедра світової літератури тісно співпрацює зі Всеукраїнським громадським об’єднанням – Українською асоціацією викладачів зарубіжної літератури (УАВЗЛ), яку очолює професор Ю. І.Ковбасенко. Він є автором Державних стандартів і шкільних програм із зарубіжної літератури, а також підручників і навчальних посібників для учнів і студентів.


Співробітники кафедри світової літератури переконані, що досліджувати художню літературу доцільно не лише в навчальних аудиторіях, а й у процесі безпосереднього знайомства з місцями, де жили й творили письменники (Микола Гоголь, Оноре де Бальзак, Михайло Коцюбинський, Михайло Булгаков, Юліуш Словацький та ін.). Тому важливою формою роботи кафедри, її своєрідною "візитівкою" стали "літературні екскурсії" (постійний організатор - к.ф.н., доцент Т.І. Тверітінова).

Наукове видання кафедри:

«MANUSCRIPT»  

Manuscript tytul 1

 

 

Кафедра світової літератури забезпечує викладання таких дисциплін:

 

І семестр 2018-2019 н. р.

 

 

Зарубіжна література ХХ – ХХІ століття. ФАН, ФІН. 5 курс, денна форма.
Автор: Ю.І.Ковбасенко

Світова література ХХ-ХХІ ст.:Зарубіжна література ХХ-ХХІ століття. ФІТ, ФІС, ФІФ. 5 курс, денна форма.
Автор: Ю.І.Ковбасенко.

Історія світової літератури:Історія зарубіжної літератури. ФУ. 1 курс, денна форма.
Автор: Ю.І.Ковбасенко

Історія світової літератури: компаративний аналіз художнього тексту. ФУ. 3 курс, заочна форма.
Автор: О.В. Гальчук, Ю.В.Вишницька

Компаративний аналіз художнього тексту. ФУ, ФА. 5 курс, заочна форма.
Автор: О.В. Гальчук, Ю.В.Вишницька.

Літературознавчі студії: історія зарубіжної літератури. ФЯ, ФК. 2 курс, денна форма.
Автор: Г. В. Бітківська, Ю.В.Вишницька.

Світова література: Історія зарубіжної літератури. ФА, ФІС, ФІТ, ФІФ, ФН. 2 курс, денна форма.
Автори: Г.В. Бітківська, Т.І. Тверітінова.

Світова література: Історія зарубіжної літератури. ФІН, 3 курс, денна форма.
Автор: Т.І. Тверітінова.

Світова література: Історія зарубіжної літератури. ФА, 3 курс, денна форма, заочна форма.
Автор: Т.І. Тверітінова.

Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури. ФУ, 3 курс, денна форма, заочна форма
Автор: Т.І. Тверітінова.

Історія світової літератури: Компаративний аналіз художнього тексту. ФУ. 1-4 курс, денна форма.
Автор: О.В. Гальчук.

Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури. ФУ. 1-4 курс, денна форма.
Автор: О.В. Гальчук.

Актуальні питання порівняльного літературознавства. ФУ. 5 курс, денна і заочна форми.
Автор: О.В. Гальчук.

Література Великої Британії та США. ФП. 1 курс, денна форма.
Автор: Л.В. Анісімова.

Література Великої Британії та США. ФП. 2 курс, денна форма.
Автор: Л.В. Анісімова.

Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури. ФУб, 1 курс, денна та заочна форма навчання.
Автори: Ю. І. Ковбасенко, Н.О. Ліхоманова.

Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури. ФУб, ФАб, 4 курс, заочна форма навчання.
Автор: Н.О. Ліхоманова.

Історія зарубіжної літератури. ФУб, 5 курс, заочна форма навчання.
Автор: Н.О. Ліхоманова.

Історія зарубіжної літератури. ФАб, 5 курс, заочна форма навчання.
Автор: Н.О. Ліхоманова.

Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст. ФАм, 5 курс, денна та заочна форм навчання.
Автори: Ю. І. Ковбасенко, Н.О. Ліхоманова.

Світова література: Історія зарубіжної літератури. ФІН, ФАБ,ІУ курс, денна форма навчання.
Автор: Г.Є.Шовкопляс.

Світова література: Історія зарубіжної літератури. ФУб, 2 курс, денна та заочна.
Автор: Т.А. Динниченко.

Світова література: Історія зарубіжної літератури. ФІНб, 2 курс, заочна.
Автор: Т.А. Динниченко.

 

 

 

І семестр 2017-2018 н. р.

Ковбасенко Ю. І. "Історія світової літератури кінця ХХ-початку ХХІ століття в компаративному аспекті" (спеціальність 8.03501 - літературна творчість)

Ковбасенко Ю. І.«Історія світової літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття в компаративному аспекті» (2017 рік; 6 курс; 12 семестр; ОКР "магістр"; спеціальність "Українська мова і література")

Ковбасенко Ю.І. «Історія світової літератури : Історія зарубіжної літератури » (2017 рік; 1 курс; 1 семестр; ОКР "бакалавр"; спеціальність "Українська мова і література")

Бітківська Г.В. «Історія зарубіжної літератури» для бакалаврів: спеціальність: 035 Філологія; спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно); освітня програма: Переклад

Бітківська Г.В. «Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури» для бакалаврів : спеціальність: 035 Філологія; спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно); спеціалізація : 035.05 Романські мови і літератури (переклад включно); спеціалізація : 035.06 Східні мови і літератури (переклад включно); освітня програма: Мова і література (англійська); освітня програма: Мова і література (німецька); освітня програма: Мова і література (італійська); освітня програма: Мова і література (іспанська); освітня програма: Мова і література (французька); освітня програма: Мова і література (китайська); освітня програма: Мова і література (японська)

Вишницька Ю.В. «Літературознавчі методологія і методи досліджень» для магістрантів за напрямом підготовки 035 Філологія; спеціалізація: 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно); освітня програма: Мова і література (італійська), Мова і література (іспанська), Мова і література (французька).

Гальчук О. В. "Компаративний аналіз художнього твору" для студентів ІІІ курсу, за напрямом підготовки 6.020303Філологія. Українська мова та література, галузь знань 0203 Гуманітарні науки

Гальчук О. В. "Історія зарубіжної літератури (першої половини ХХ століття)" для студентів ІV курсу, за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова та література, галузь знань 0203 Гуманітарні науки

Гальчук О. В. "Компаративний аналіз художнього твору"для студентів IV курсу, за напрямом підготовки 6.020303Філологія. Українська мова та література, галузь знань 0203 Гуманітарні науки

Тверітінова Т.І. Світова література: Історія зарубіжної літератури для студентів ІІІ курсу, за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська), галузі знань 0203 Гуманітарні науки

Тверітінова Т.І."Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури" для студентів ІІІ курсу, за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (українська мова і література), галузь знань 0203 Гуманітарні науки

 

ІІ семестр 2017-2018 н. р.

 

Ковбасенко Ю.І. Актуальні проблеми літературознавства : Зарубіжна література ХХ-ХХІ століття. Освітній рівень - магістерський

Вишницька Ю.В. Історія зарубіжної літератури для студентів спеціальності 035 Філологія; Спеціалізація: 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно), Освітня програма: переклад; Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Вишницька Ю.В. Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (мова і література англійська)

Вишницька Ю.В. Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (мова і література українська)

Вишницька Ю.В. «Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури» для студентів спеціальності 035 Філологія; спеціалізації: 035.06 Східні мови і літератури

Вишницька Ю.В. «Науковий семінар: Науковий спецкурс (Міфопоетика)» для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Гальчук О. В. Науковий спецсемінар для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії "Літературна генерика і генологія" 

Гальчук О. В. Робоча програма з асистентської практики

 

 ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА 2018-2019 Н.Р.

 ІФ вибіркові курси-01 800x565ІФ вибіркові курси-02 800x565

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри Кафедра світової літератури Про кафедру