Ви тут: Головна Структура Кафедри Кафедра української літератури і компаративістики Про кафедру

Про кафедру

 

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

І КОМПАРАТИВІСТИКИ

 

 

У 2008 році в Гуманітарному інституті Університету ім. Бориса Грінченка

було створено кафедру української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій.

 

З вересня 2015 року рішенням Вченої ради університету імені Бориса Грінченка

кафедрі присвоєно назву кафедра української літератури і компаративістики.   


З 2008 по 2014 рік кафедру очолювала доктор філологічних наук, професор, член Національної спілки письменників України та Національної спілки театральних діячів України Олена Євгенівна Бондарева.

З 2014 по 2015 рік кафедру очолював доктор філологічних наук, професор Ярослав Олексійович Поліщук

З вересня 2015 року кафедру очолював доктор габілітованих наук Артур Себастіян Брацьки

Із 10 жовтня 2016 року кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Олена Олександрівна Бровко


Кафедра здійснює успішну підготовку студентів до участі в олімпіадах, конкурсах, науково-практичних конференціях. Члени кафедри неодноразово перебували у складі журі різноманітних літературних, театральних та поетичних конкурсів,  комісій Міністерства освіти і науки України.


 На кафедрі української літератури і компаративістики триває ґрунтовна науково-дослідна робота, створення підручників та навчальних посібників, підготовка монографій та наукових збірок. Щороку кафедра проводить міжнародну наукову конференцію "Літературний процес..." і видає збірник наукових статей з відповідної конференції. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно бере участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, симпозіумах та семінарах з української літератури, славістики, компаративістики. Викладачі кафедри також є авторами чи співавторами підручників, посібників, навчальних програм для ВУЗів України.

Сторінка кафедри в Google Scholar за посиланням.

 

 

Нині кафедра є випусковою для

бакалаврів за напрямами:

  • «Філологія (українська)»;

магістрів спеціальностей:

  • «Літературна творчість»;
  • «Українська мова та література»;

У складі кафедри - 26 кваліфікованих викладачів, докторів та кандидатів філологічних та педагогічних наук, членів Національної спілки письменників України.  Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання понад сорока дисциплін на воськми напрямах та спеціальностях Університету.


 Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

 БАКАЛАВР

 

Дошкільна освіта 012

Дитяча література з практикумом

 

Інформаційна, бібіотечна та архівна справа (Бібліотекознавство, бібліографознавство та інформаційна) 029

 

Лідерствослужіння

Історія української і зарубіжної літератури

Соціальні комунікації

Філологія (Мова і література українська) 035

Лідерствослужіння
Фольклор

Давня українська література

Університетські студії

Вступ до літературознавства
Література Стародавнього Сходу
Сучасні стратегії розвитку філології

Українська література і літературна критика початку - середни ХІХ ст.

Філологія (українська) 6.020303/01

Виразне читання
Українська література і літературна критика другої половини ХІХ ст.

Методика навчання української літератури
Українська література і літературна критика кінця ХІХ - початку ХХ ст.

Історія української літератури й літературної критики

Текстологія

Теорія і практика літературної творчості

Історія української літератури й літературної критики

Мовно-літературна майстерність

Текстологія

Методика навчання української літератури

Історія української літератури й літературної критики

Аналіз художнього тексту

Спецсемінар з української літератури

Мовно-літературна майстерність

Українська література діаспори

Спецкурс з української літератури

 Теорія літератури

 Лідерствослужіння

 Філологія (Мова і література англійська) 035

Вступ до літературознавства

 Філологія (переклад) 6.020303/10

Практика усного та писемного мовлення (польська мова)

Польська мова

Сучасна українська література

Література слов`янських народів

 Філологія (Мова і література іноземна) 035

Лідерствослужіння
Вступ до літературознавства

Література Стародавнього Сходу

 Філологія (англійська) 6.020303/02

Критичне читання польською мовою

Практика усного та писемного мовлення (польська мова)

Теорія літератури

Методика викладання зарубіжної літератури в школі

 Філологія (іноземна) 6.020303/03

Теорія літератури

Методика викладання зарубіжної літератури в школі

 Журналістика (Видавнича справа та редагування) 061

Лідерствослужіння

Сучасна українська література

Теорія масової комунікації та інформації

 Видавнича справа та редагування 6.030303

Літературне редагування

Соціологія масової комунікації

 Журналістика (Реклама та звя`зки з громадкістю) 061

Соціологія комунікації

Лідерствослужіння

Реклама і зв`язки з громадськістю 6.030302

Соціологія масової комунікації

 Журналістика 061

Лідерствослужіння

Загальна теорія тексту

 Журналістика 6.030301

Світова культура і міжкультурна комунікація

Теорія медіатексту

Соціологія масової комунікації

Міжкультурна комунікація

Літературне редагування

 Дошкільна освіта 6.010101

Дитяча література з практикумом

 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія 6.020102

Соціальні комунікації

Сучасний літературний процесс

 Міжнародна інформація 6.030204

Теорія масової комунікації

 Країнознавство 6.030205

Слов`янська мова (польська мова)

Слов`янська мова (чеська мова)

 


 

МАГІСТР

Філологія (Мова і література іноземна) 035

Літературознавчі методологія і методи досліджень

 Філологія (Мова і література українська) 035

Літературознавчий аналіз художнього тексту

Методика профільного навчання української літератури

Сучасна теорія та історія літератури

Майстерність критичної інтерпретації сучасної української літератури

Історіографія української словесності

Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі

 Філологія (Переклад) 035

Міф як ядро художньої словесності

 Філологія (Мова і література англійська) 035

Літературознавчі методологія і методи досліджень

 Філологія (Літературна творчість) 035

ІКТ в науковому дослідженні літературного процесу

Психологія творчості

Інтертекстуальність в художній словесності

Історія української літератури ХХ – початку ХХІ століття

Літературна критика ХХ-ХХІ століть: основні тенденції і постаті

Практикум з літературної критики

Методика викладання літературознавчих дисциплін у ВНЗ

Практикум з літературної критики

Творчий семінар: поезія

Теорія і практика літературної творчості

 Журналістика (Медіа-комунікації) 061

Соціологія масової комунікації

 Українська мова і література 8.02030301

Українська література в слов’янському контексті

Рецепція Біблії в українській і світовій літературі
Інтермедіальні студії

Семіотика тексту
Українська література в слов’янському контексті

Міфологія і фольклор

Жанрово-стильові моделі сучасної української літератури

Методологія і методи літературознавчих досліджень

 Переклад 8.02030304

Переклад поетичних текстів

Літературна компаративістика

 Літературна творчість 8.02030305

Теорія поетичної мови

Методика викладання у вищій школі

Функціональна поетика

Методика викладання літературознавчих дисциплін у ВНЗ

Практикум з літературної критики

Творчий семінар: проза

Семіотика тексту

Міф як ядро художньої словесності

Жанрово-стильові моделі сучасної української літератури

Теорія віршування

Творчий семінар

Творчий семінар: драматургія

Новітні теоретико-літературні школи

Методологія і методи літературознавчих досліджень

 


 

 

За вибором студентів:

Польська мова

Українська дитяча література

 


При кафедрі української літератури і компаративістики функціонує аспірантура та докторантура зі спеціальності 10.01.01. - українська література, 10.01.06 - теорія літератури.

 Відкрито спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських дисертацій.Кафедрою української літератури і компаративістики систематично проводяться студентські науково-практичні конференції, круглі столи, олімпіади, літературні читання та конкурси творчих робіт. 

 


 

Колектив кафедри української літератури і компаративістики  відрізняє творча інтелектуальна атмосфера,

відкритість до комунікацій, модерне мислення та дбайливе ставлення до традицій минулого.

Двері кафедри завжди відкриті для всіх, хто прагне знань та глибинного спілкування. 


  

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter