Ви тут: Головна Структура Кафедри Кафедра української мови Про кафедру

Про кафедру

 

Мова – це глибина тисячоліть. Це найдорожчий скарб, переданий нам сотнями і сотнями попередніх поколінь, злеліяний у слові, в пісні, в переказі, в приказці …
(Микита Шумило)

GY9JbZaltiE


 

Кафедра української мови – одна з провідних кафедр в Університеті, що має потужний науковий потенціал і самобутні філологічні та лінгводидактичні традиції; заснована 2005 року.

Колектив кафедри – це викладачі, які мають добрі серця і високу фахову компетентність, дбають про збереження неповторної професійної аури, формування позитивної енергетики слова. У професійній підготовці майбутніх учителів-словесників успішно реалізують концепції мовознавчої освіти, ідеї української етнопедагогіки, оптимально застосовуючи традиційні та інтерактивні методи навчання.


 

Кафедра працює за такими напрямами:

- викладання дисциплін, спецкурсів, спецсемінарів;
- науково-методична робота;
- організаційно-виховна робота;
- підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах, науково-практичних конференціях;
- робота проблемних груп, гуртків і факультативів;
- організація і проведення практик: діалектологічної, психолого-педагогічної, виробничої;
- зв'язок зі школами;
- підготовка студентів до захисту курсових, дипломних, магістерських робіт;
- індивідуальна робота зі студентами, аспірантами, докторантами;
- проведення консультацій;
- атестація та семестровий контроль рівня знань студентів;
- організація самостійної роботи студентів;
- участь у державній атестації;
- участь у засіданнях кафедри, радах факультету, університету, спеціалізованих радах по захисту кандидатських і докторських дисертацій;
- опонування, рецензування наукових досліджень, підручників, посібників;
- участь у науково-практичних, експертних, приймальних комісій;
- виступи на Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях;
- підготовка й участь у факультетських, університетських, районних, міських заходах;
- участь у довузівській підготовці;
- участь у перепідготовці й підвищенні кваліфікації вчителів;
- громадська робота.


Типові навчальні дисципліни, які закріплені за кафедрою:

 1. Вступ до мовознавства
 2. Вступ до спеціальності
 3. Загальне мовознавство
 4. Культура усного й писемного мовлення
 5. Методика викладання філологічних дисциплін у вищій школі
 6. Методика навчання української мови
 7. Методика профільного навчання української мови
 8. Орфоепічний і комунікативний тренінг
 9. Основи культури і техніки мовлення
 10. Старослов’янська мова
 11. Сучасна українська літературна мова
 12. Українська мова за професійним спрямуванням

 

 • Навчальні дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр":
 1. Вступ до мовознавства (викладач: Саєвич І.Г.Видайчук Т.Л.Русаченко Н.П.Грипас О.Ю.)
 2. Вступ до спеціальності (викладач: проф. Караман С.О., проф. Караман О.В.)
 3. Історична граматика української мови (викладач: Видайчук Т.Л.)
 4. Комунікативний тренінг (викладач: проф. Горошкіна О. М.)
 5. Культура спілкування і техніка мовлення (викладач: Александрова В.Ф.Захарчук-Дуке О.О.)
 6. Культура усного і писемного мовлення (викладач:(викладач: проф. Караман О.В. Захарчук-Дуке О.О.Дружененко Р.С.)
 7. Методика викладання української мови (викладач:  Дружененко Р.С.)
 8. Методика навчання української мови (викладач: проф. Караман О.В., проф. Яворська С.Т.)
 9. Ораторське мистецтво (викладач: Захарчук-Дуке О.О.)
 10. Орфоепічний і комунікативний тренінг (викладач: Захарчук-Дуке О.О.)
 11. Основи красномовства (викладач: Барахтян М.М., Лахно Н.В., Остапченко О.В.)
 12. Основи культури і техніки мовлення (викладач: Кондратенко Н.Ю.)
 13. Порівняльна типологія слов`янських мов (викладач: проф. Стишов О.А.)
 14. Практикум з правопису (викладач: проф. Яворська С.Т.)
 15. Практикум з української мови (викладач: Захарчук-Дуке О.О.)
 16. Практична стилістика (викладач: Видайчук Т.Л., Дроботенко В.Ю.)
 17. Проблеми сучасного українського правопису (викладач: проф. Яворська С.Т.)
 18. Риторика (викладач: Барахтян М.М.)
 19. Риторика, культура мовлення корекційного педагога (викладач: Остапченко О.В.)
 20. Спецкурс з української мови (викладач: проф. Горошкіна О. М.)
 21. Спецсемінар з української мови (викладач: Дика Н.М.)
 22. Старослов'янська мова (викладач: Видайчук Т.Л.)
 23. Стилістика української мови (викладач: Видайчук Т.Л.)
 24. Сучасна російська мова з практикумом (викладач: Александрова В.Ф.)
 25. Сучасна українська літературна мова (викладачі: проф. Караман С.О., проф. Яворська С.Т. - І курс (українська філологія); Лахно Н.В. - ІІ курс (українська філологія); проф. Стишов О.А.Дроботенко В.Ю.Остапченко О.В.Радченко В.Ф. - ІІ курс та ІІІ курс (іноземна філологія); Грипас О.Ю. (іноземна філологія); Дика Н.М. - ІІ та ІІІ курс (українська філологія)
 26. Сучасна українська літературна мова, І курс - практичні (викладач: Захарчук-Дуке О.О.)
 27. Сучасна українська мова з практикумом (викладач: Заєць В.Г., Грипас О.Ю., Кондратенко Н.Ю.)
 28. Сучасна українська мова і практична стилістика (викладач: Видайчук Т.Л., Дроботенко В.Ю.)
 29. Сучасна українська літературна мова, іноземна філологія (викладач: Радченко А.Ф.)
 30. Українська діалектологія (викладач: Русаченко Н.П.)
 31. Українська мова (за професійним спрямуванням) (викладач: проф. Горошкіна О. М.Русаченко Н.П.Караман О.В.Кондратенко Н.Ю.Захарчук-Дуке О.О., Дроботенко В.Ю. Грипас О.Ю., Лахно Н.В., Заєць В.Г.Александрова В.Ф.Остапченко О.В.)
 32. Українська мова в ЗМК (викладач: Доценко О.Л.)
 33. Українська мова у професійному спілкуванні (викладач: Грипас О.Ю.Доценко О.Л.Русаченко Н.П.)
 34. Український правопис (викладач: проф. Яворська С.Т.)

 

 •  Навчальні дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр":
 1. Загальне мовознавство (викладач: Видайчук Т.Л.)
 2. Комунікативна лінгвістика (викладач: Доценко О.Л.)
 3. Лінгвістичний аналіз тексту (викладач:  Дружененко Р.С.)
 4. Лінгвокульторологія (викладач: Саєвич І.Г.Дика Н.М.)
 5. Методика викладання мовознавчих дисциплін у вищій школі (викладач: проф. Караман С.О., проф. Яворська С.Т.)
 6. Методика викладання мовознавчих дисциплін у вищій школі (викладач: проф. Горошкіна О. М.)
 7. Методика викладання української мови у профільній школі (викладач: проф. Караман О.В.)
 8. Методика профільного навчання української мови (викладач: проф. Караман О.В.)
 9. Мовна особистість і питання формування літературної мови (викладач: проф. Горошкіна О. М.Дика Н.М.)
 10. Науковий стиль української мови (викладач: Видайчук Т.Л., проф. Стишов О.А.)
 11. Прикладна лінгвістика (викладач: Доценко О.Л.)
 12. Системна організація української мови (викладач: Грипас О.Ю.)
 13. Соціолінгвістика (викладач: Доценко О.Л.)
 14. Спецкурс з української мови (викладач: проф. Караман С.О.Дроботенко В.Ю.)
 15. Сучасна лінгвістика (викладач: Видайчук Т.Л., Доценко О.Л., проф. Стишов О.А.)

 

 •  Навчальні дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст":
 1. Загальне мовознавство (викладач: Видайчук Т.Л.)
 2. Комунікативна лінгвістика (викладач: Дика Н.М.)
 3. Мовна особистість і питання формування літературної мови (викладач: Дика Н.М.)
 4. Спецкурс з української мови (викладач: Дроботенко В.Ю.)

 

 • Навчальні дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст (друга вища)":  
 1. Історична граматика української мови (викладач: Видайчук Т.Л.)
 2. Культура усного та писемного мовлення (викладач: проф. Караман О.В.)
 3. Методика навчання української мови (викладач: проф. Горошкіна О. М.)
 4. Основи культури і техніки мовлення (викладач: Барахтян М.М.)
 5. Стилістика української мови (викладач: Видайчук Т.Л.)
 6. Сучасна російська мова з практикумом (викладач: Александрова В.Ф.)
 7. Сучасна українська літературна мова (викладач: (викладач: проф. Яворська С.Т.)
 8. Сучасна українська літературна мова (викладач: проф. Горошкіна О. М.)
 9. Сучасна українська мова з практикумом  (викладач: Заєць В.Г.)

 

 •  Робочі навчальні програми із дисциплін
 1. СУЛМ:Вступ до курсу.Фонетика і фонологія.Орфоепія (розробники: Караман С.О., Караман О.В.)
 2. СУЛМ: Лексикологія, лексикографія. Фразеологія (розробники: Дроботенко В.Ю., Стишов О.А.)
 3. Практична стилістика (розробник: Дроботенко В.Ю. - ЖУРб, ВСРб)
 4. Методика профільного навчання української мови (розробники: Караман С.О., Караман О.В.)
 5. Методика викладання мовознавчих дисциплін у вищій школі (розробники: Караман С.О., Горошкіна О.М., Караман О.В.)
 6. Методика викладання укранської мови як іноземної (розробники: Караман С.О., Горошкіна О.М., Караман О.В.)
 7. Українська мова у професійному спілкуванні (розробник: Русаченко Н.П. - РЗГб, ВСРб
 8. Вступ до мовознавства (розробник: Русаченко Н.П.)
 9. Українська діалектологія (розробники: Видайчук Т.Л., Русаченко Н.П.)
 10. Старослов'янська мова (розробник: Видайчук Т.Л.)
 11. Історична граматика української мови (розробник: Видайчук Т.Л.)
 12. Стилістика української мови (розробник: Видайчук Т.Л.)

Наукові теми кафедри: 

 • Актуальні проблеми сучасної української лінгвістики: теорія і практика.
• «Лінгводидактичні засади формування професійної мовнокомунікативної компетентності студентів в умовах університетської освіти», яка є комплексною загальноуніверситетської науково-дослідної теми «Філософські, освітологічні та методичні засади компетентнісної особистісно-професійної багатопрофільної університетської освіти».

При кафедрі української мови функціонує аспірантура, докторантура зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова), відкрито спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських дисертацій. 


Кафедра співпрацює з Інститутом української мови НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Інститутом педагогіки НАПН України, Щецинським університетом слов’янської філології (Польща). Викладачі кафедри є авторами підручників, посібників, навчальних програм для ЗНЗ та вишів України.
Традиціями кафедри є проведення студентських науково-практичних конференцій, круглих столів, олімпіад, брейн-рингів, лінгвістичних читань, диспутів, конкурсів творчих робіт.

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри Кафедра української мови Про кафедру