Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

12 травня 2016 року о 15.20 в рамках Фестивалю науки у Гуманітарному інституті Сертифікований екзаменаційний центр англійської мови «Оксфорд клас» за сприяння кафедри англійської мови проводить Презентацію програм підготовки до складання міжнародних Кембриджських екзаменів  для викладачів і студентів нашого університету. Для участі в заході запрошуються молоді викладачі, аспіранти, претенденти на вчені звання, студенти. 

 

 

ДО УВАГИ ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ,
які навчаються за освітніми програмами підготовки Бакалаврів
на 2 та 3 курсах Інститутів!

Київським університетом імені Бориса Грінченка укладений договір від 15.05.2012 р. № 4372
з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка про військову підготовку студентів за програмою офіцерів запасу.
Інформацію про Правила прийому до Військового інституту
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в 2016 році та вартість навчання
ви можете дізнатись на сайті http://www.mil.univ.kiev.ua
або за телефоном (044) 521-35-57

Київським університетом імені Бориса Грінченка укладений договір від 07.09.2015 р. № УС-107/15
з Національним університетом оборони України імені Івана Черняховського про військову підготовку студентів за програмою офіцерів запасу.
Інформацію про Правила прийому до Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
в 2016 році та вартість навчання
ви можете дізнатись на сайті http://nuou.org.ua
або за телефоном (044) 271-09-72

Інформацію про військову підготовку громадян України (військово-облікові спеціальності) на кафедрі військової підготовки в Національній академії внутрішніх справ та Правила прийому в 2016 році (вартість навчання - 6500 грн. на рік) ви можете дізнатись на сайті http://www.naiau.kiev.ua
або за телефоном (044) 520-06-66

1. Глобалістика
2. Актуальні проблеми розвитку України
3. Філософія культури
4. Логіка
5. Практична логіка
6. Філософія історії
7. Філософія мови
8. Основи критичного мислення
9. Філософія економіки
10. Етика бізнесу
11. Соціологія
12. Слов'янська міфологія
13. Українознавство
14. Філософська антропологія
15. Народознавство і фольклор України
16. Християнська етика в українській культурі
17. Культурологія
18. Релігієзнавство
19. Риторика (ораторське мистецтво)
20. Етика
21. Естетика
22. Етика спілкування і діловий етикет
23. Філософія любові
24. Псефологія
25. Кратологія
26. Основи легітимології
27. Релігійні традиції' українського народу
28. Стратегічні виклики XXI століття в суспільстві та економіці України
29. Соціально-економічні процеси в українському суспільстві
30. Україна у глобалізованому світі
31. Етика: шлях до краси відносин
32. Філософські проблеми повсякденності
33. Політичні комунікації
34. Соціологія політики
35. Політичні інститути та процеси
36. Політичний консалтинг
37. Теорія і практика аргументації
38. Блок: Математичні студії для життя
39. Математичний практикум з критичного мислення
40. Як розв'язувати задачу
41. Математика без обчислень
42. Теорія ігор
43. Оптимізаційний аналіз та прогнозування
44. Сучасні молодіжні субкультури США та Європи
45. Історія зарубіжної та української періодики
46. Міграційні процеси в сучасному світі
47. Київ у міжнародних міграційних процесах
48. Дипломатичний протокол і етикет
49. Історія дипломатії
50. Освітня парадигма сучасності - історія становлення і трансформацій. Історія освіти
51. Жінка у історії світової культури
52. Теорія і практика міжнародних переговорів
53. Комерційна дипломатія
54. Етнокультура і дипломатія країн світу
55. Соціо-політичні моделі організації управління традиційними суспільствами Сходу
56. Мистецтво доби Відродження
57. Історія античної культури
58. Права людини та громадянина України
59. Правознавство
60. Порівняльне конституційне право
61. Державне будівництво та місцеве самоврядування
62. Муніципальне право України
63. Громадські об єднання в Україні
64. Виборче право та виборчі системи в Україні
65. Звернення громадян в Україні
66. Основи підприємництва
67. Фінанси зарубіжних корпорацій
68. Фінансове посередництво
69. Фінансова стратегія підприємництва
70. Правова охорона комп'ютерних програм та технічних рішень
71. Ергономіка в ІKT
72. Історія світової архітектури
73. Історія Києва
74. Історична антропологія
75. Історія парламентаризму на українських землях XIV-XVIII ст.
76. Генеалогія
77. Військова історія України
78. Управління персоналом
79. Тайм-менеджмент
80. Менеджмент творчості
81. Документообіг і ділова комунікація
82. Психологія управління
83. Організаційна теорія і культура
84. Лідерствослужіння
85. Блок Школа сучасного керівника
86. Психологія комунікації
87. Психологія залежності
88. Психологія творчості від кафедри КЗВПП
89. Психологія іміджу
90. Психологія особистості
91. Психологія міжстатевих взаємовідносин
92. Психологія самопізнання та саморозвитку
93. Культура психічного життя особистості
94. Особистість в бізнесі
95. Психологія сучасної сім'ї
96. Психологія сучасної жінки та чоловіка
97. Психологія міжетнічних взаємин
98. Психологія професійної самореалізації
99. Психологія самоменджменту
100. Рецепція художнього твору
101. Кіберкультура як актуальний тренд
102. Філософія нових медіа
103. Тендерні дослідження в літературознавстві
104. Медіа-мистецтво
105. Жива німецька мова
106. Німеччина: країна і люди
107. Історія японської літератури
108. Соціально-педагогічні аспекти професійної діяльності фахівців з журналістики та інформації
109. Тренінг адаптації першокурсників
110. Європейські студії
111. Основи естетотерапії у діяльності сучасного педагога
112. Академічне письмо
113. Художня культура світу
114. Психологія творчості від кафедри КОМ
115. Психологія кольору
116. Арт-терапія
117. Технології індивідуального розвитку дітей
118. Психологія сім'ї
119. Педагогічна діагностика

До уваги співробітників!

Опубліковано рейтинг науково-педагогічних співробітників Університету за 2014 рік. Для ознайомлення з рейтинговими показниками викладачів, кафедр, структурних підрозділів скористайтесь пунктом меню Рейтинг на ресурсі "Е-портфоліо".