Вибори до Вченої ради

Вибори в Інституті філології

21 вересня 2016 року на конференції трудового колективу відбудуться вибори до складу вченої ради Інституту філології.
За поданням структурних підрозділів на голосування будуть винесені кандидатури таких провідних науково-педагогічних працівників:

1. Бровко Олени Олександрівни, професора кафедри української літератури та компаративістики, доктора філологічних наук, професора;
2. Гальчук Оксани Василівни, професора кафедри світової літератури, доктора філологічних наук, доцента;
3. Горошкіної Олени Миколаївни, професора кафедри української мови, доктора педагогічних наук, професора;
4. Зубченко Олени Сергіївни, доцента кафедри германської філології, кандидата педагогічних наук, доцента;
5. Павлюк Наталії Веніамінівни, доцента кафедри англійської філології та перекладу, кандидата філологічних наук;
6. Харченко Тетяни Гадульзянівни, професора кафедри романських мов та порівняльно-типологічного мовознавства, доктора педагогічних наук, доцента;
7. Щербакова Ярослава Ігоровича, старшого викладача кафедри східних мов та перекладу, кандидата філологічних наук.