V Міжнародний науковий семінар «Школа Конфуція: джерела-історія-сучасність»

 

Дата проведення: 23 листопада 2017 року
Час проведення: 1
0.00 – 13.00
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-Б,
Київська аудиторія (ауд.503)

Предмет дискусії: Духовні та морально-етичні традиції формування особистого людини в  Китаї: до проблеми методології дослідження

Цільова аудиторія: науково-педагогічні, наукові, педагогічні працівники, аспіранти, докторанти, студенти.

Контактна особа: Семеніст І.В. завідувач кафедри східних мов і перекладу
e-mail:i.semenist@kubg.edu.ua