Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Календар подій

«Музейні читання: «Марко Кропивницький і театральне мистецтво – Україні та українцям»

Кіровоградський обласний краєзнавчий музей

Меморіальний музей М. Л. Кропивницького

 

Шановні колеги!

Запрошуємо вас долучитися до проєкту

 

 «Музейні читання: «Марко Кропивницький і театральне мистецтво – Україні та українцям»

 

«Музейні читання» – нова традиція відділу Кіровоградського обласного краєзнавчого музею – Меморіального музею М. Л. Кропивницького, започаткована у 2020-му році; має на меті стати майданчиком для презентації результатів досліджень у напрямку вивчення особливостей українського театрального мистецтва.

2022 р. – ІІ музейні читання Меморіального музею М. Л. Кропивницького:

 «Театр Марка Кропивницького як феномен української культури»

 Присвячені 140-річчю  заснування українського професійного театру та 40-річниму ювілею Меморіального музею М. Л. Кропивницького.

 

Запрошуємо до участі науковців і педагогів, аспірантів, магістрантів, краєзнавців, працівників музейних та бібліотечних установ, архівів, закладів культури, мистецтвознавців тощо.

 

Читання проходитимуть у режимі онлайн на платформі Zoom

20 та 21 жовтня 2022 року

 

Пропоновані напрямки роботи конференції:

 • Творчі особистості та їхні таланти в плеяді Корифеїв українського театру.
 • Український театр і збереження національної самобутності українського народу.
 • Театр корифеїв як фундамент для розвитку української театральної культури.
 • Вплив Театру корифеїв на культурне життя останньої третини 19 ст. – поч. 20 ст.
 • Український театр у розбудові України.
 • Українська драматургія та Театр корифеїв у контексті розвитку світового театрального мистецтва.
 • Творча лабораторія Марка Кропивницького.
 • Театр корифеїв: еволюція творчих методів та жанрів.
 • Життя і творчість Корифеїв: сучасне осмислення.
 • Діячі Театру корифеїв у згадках різних поколінь.
 • Дослідники українського професійного театру.
 • Український театр у фондах архівів та музеїв.
 • Сценографія українського професійного театру.
 • Внесок діячів театру корифеїв та їхніх соратників у розвиток українського музичного мистецтва.
 • Осмислення персоналій та творчості Театру корифеїв у образотворчому мистецтві.
 • Особливості сценічних костюмів та реквізиту на сцені українського професійного театру.
 • П’єси Корифеїв у репертуарі театрів України та світу.
 • Плеяда діячів Театру корифеїв у культурному просторі України: меморіальні та меморативні місця, топоніми.
 • Музейний простір театрально-мистецького спрямування в сучасній Україні.
 • Тема Театру корифеїв та розвиток культурно-мистецького, пізнавально-евристичного та літературно-краєзнавчого (тощо) туризму.

 

Порядок проведення

Проведення читань заплановано протягом двох днів (20-го та 21-го жовтня 2022 року) з 10.00 до 13.00.

На електронну адресу учасників буде надіслано:

 • Програму читань
 • Посилання на платформу Zoom і код доступу (напередодні заходу).

Регламент:

 • доповідь – до 15 хвилин
 • повідомлення – до 5 хвилин

Участь: онлайн, заочна.

 

Для участі в читаннях

на електронну адресу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. необхідно подати

 • до 20 серпня 2022 року заявку (зразок додаємо);
 • до 15 вересня 2022 року – текст статті (есею), на матеріалі яких буде виголошено доповідь чи повідомлення.

За результатами читань буде сформовано електронний збірник матеріалів.

Належно оформлені тексти статей (есеїв), що є самостійними оригінальними дослідженнями, можуть бути опубліковані в музейному віснику Кіровоградського обласного краєзнавчого музею.


 

Вимоги до публікацій:

 • Параметри сторінки: ліве поле 3 см, верхнє та нижнє – 2 см, праве 1,5 см.
 • Нумерація сторінок – у правому нижньому кутку аркуша.
 • У лівому верхньому кутку статті вказується УДК статті.
 • У правому верхньому кутку потрібно вказати ім’я, прізвище та місто (село, район).
 • Назва статті друкується напівжирним шрифтом заголовними літерами.

Тексту передують:

 

Курсивом

 • коротка анотація статті українською мовою, розміром до 500 знаків.
 • ключові слова – 4-5 термінів, що відповідають темі статті.

Основний текст статті:

 • текстовий редакторі WORD, 14 кегель, 1,5 інтервал, відступ у абзаці – 1,2 см.
 • Посилання на джерела та літературу подаються в тексті у квадратних дужках за зразком: [1, с.123] або [2, арк.12], де перша цифра відповідає позиції у списку джерел, друга – номеру сторінки або аркуша архівної справи.
 • Перелік джерел та літератури нумерований, подається наприкінці тексту в алфавітному порядку.
 • Після переліку літератури подається анотація англійською мовою, розміром до 500 знаків.
 • Ілюстрації (фото) надсилати в електронному варіанті в форматі JPEG (підписи та посилання до них у тексті – обов’язкові).

Зразок оформлення заявки:

 

ЗАЯВКА

учасника ІІ музейних читань Меморіального музею М. Л. Кропивницького «Театр Марка Кропивницького як феномен української культури»

Прізвище:____________________________________________________________

Ім’я, по батькові:______________________________________________________

Науковий ступінь, звання:______________________________________________

Посада, місце роботи чи навчання (повна назва закладу, установи, організації):

______________________________________________________________

е-mail (обов’язково):___________________________________________________

Контактні телефони:___________________________________________________

Тема доповіді, повідомлення: ___________________________________________

Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): Онлайн/Заочна