Атестація здобувачів вищої освіти

newclrУВАГА! Інформація про Атестацію здобувачів вищої освіти

 


Шановні студенти! Зверніть увагу на графік атестації (червень 2021р.)

Переклад (англійська мова)

 

Освітній рівень: другий магістерський(денна форма навчання)
Освітні програми:
Українська мова та література

 

 

 

Освітній рівень: перший бакалаврський (заочна форма навчання)
Освітні програми:
Українська мова та література

Мова та література (іспанська)

 

Освітній рівень: другий магістерський (заочна форма навчання)

Освітні програми:

Мова та література (англійська)

newclr

Закріплення студентів за підгрупами для проходження атестації. Освітній рівень: бакалавр; форма навчання: денна

Закріплення студентів за підгрупами для проходження атестації. Освітній рівень: бакалавр; форма навчання: заочна

Закріплення студентів за підгрупами для проходження атестаціїОсвітній рівень: магістр; форма навчання: денна

Закріплення студентів за підгрупами для проходження атестації. Освітній рівень: магістр; форма навчання: заочна


newclr

 

Збірка вимог до написання проектних та дослідницьких робіт для освітньої програми 035.04.01 Філологія: мова і література (переклад включно), та 035.04.01 Переклад (англійська), де перша мова – англійська.

Документи (програми, питання)

Денна форма навчання

 

 

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

 

Філологія (мова і література іспанська/французька/китайська/японська/італійська/німецька)

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації Друга іноземна мова (англійська)

 

Філологія (мова і література іспанська/французька/італійська)

Комплексний іспит з психології, педагогіки та методик навчання

Філологія (мова і література німецька) 

Програма комплексного іспиту з психології, педагогіки та методик навчання

 

Філологія (мова та література (англійська))

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації (друга іноземна мова - іспанська)

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації (друга іноземна мова - французька)

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації (друга іноземна мова - німецька)

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації «Послідовний переклад»

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації (друга іноземна мова - китайська)

Комплексний іспит з психології, педагогіки та методик навчання

 

Філологія. Переклад (англійська мова)

Програма комплексного екзамену зі спеціалізації «друга іноземна мова»(польська)

Програма комплексного екзамену зі спеціалізації «друга іноземна мова»(німецька)

 

Філологія. Українська мова та література

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації Іноземна мова (англійська) 

Комплексний кваліфікаційний іспит з психолого-педагогічної підготовки

 

Філологія (мова та література (китайська))

Комплексний кваліфікаційний іспит (ПРАКТИЧНИЙ КУРС СХІДНОЇ МОВИ, СХОДОЗНАВЧІ СТУДІЇ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ СУДІЇ, МЕТОДИКА НАВЧАННЯ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ)

 

Філологія (мова та література (японська))

Комплексний кваліфікаційний іспит (ПРАКТИЧНИЙ КУРС СХІДНОЇ МОВИ, СХОДОЗНАВЧІ СТУДІЇ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ СУДІЇ, МЕТОДИКА НАВЧАННЯ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ)


Освітній рівень: другий (магістерський)

Філологія (мова та література (німецька)

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації Друга мова (англійська)

 

Філологія (мова та література (англійська)

Програма кваліфікаційногоекзамену зі спеціалізації (Переклад)

 

Філологія (Мова та література китайська, японська)
Філологія (Мова та література французька, іспанська, італійська)

 


 

Документи (програми, питання)

Заочна форма навчання

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

 

Філологія (мова та література (англійська))

ПРОГРАМА тестового екзамену із педагогіки, психології та методики.

ПРОГРАМА комплексного іспиту із зарубіжної літератури та методики навчання

Комплексний екзамен з англійської мови та перекладу

 

Філологія Українська мова та література

ПРОГРАМА комплексного кваліфікаційного екзамену з психолого-педагогічної та методичної підготовки

 

Філологія Мова та література (іспанська) 

Програма комплексного екзамену з іспанської мови, літератури та лінгвістики

Тестовий іспит з психології, педагогіки та методик навчання

 

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Комплексний іспит з німецької мови, літератури та лінгвістики

Програма тестового іспиту з психології, педагогіки та методик навчання