Атестація здобувачів вищої освіти

newclrУВАГА! Інформація про Атестацію здобувачів вищої освіти

 

Графік випускних екзаменів на грудень 2020 р. ОР "магістерський"

 


Шановні студенти! Зверніть увагу на перелік іспитів, що виносяться на атестацію.

Графік атестації (грудень 2020). Освітній рівень: бакалавр; форма навчання: денна

Графік атестації (грудень 2020). Освітній рівень: магістр; форма навчання: денна

Графік атестації (грудень 2020). Освітній рівень: магістр; форма навчання: заочна

 


newclr

Закріплення студентів за підгрупами для проходження атестації. Освітній рівень: бакалавр; форма навчання: денна

Закріплення студентів за підгрупами для проходження атестаціїОсвітній рівень: магістр; форма навчання: денна

Закріплення студентів за підгрупами для проходження атестаціїОсвітній рівень: магістр; форма навчання: заочна


newclr

 

Збірка вимог до написання проектних та дослідницьких робіт для освітньої програми 035.04.01 Філологія: мова і література (переклад включно), та 035.04.01 Переклад (англійська), де перша мова – англійська.

Документи (програми, питання)

Денна форма навчання

 

 

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Філологія (мова і література іспанська/французька/китайська/японська/італійська/німецька)

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації (англійська мова) 

 

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

 

Філологія (мова і література англійська/японська/німецька)

 

 

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації «Реклама»

 

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Філологія (мова та література (англійська))

 

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації (друга іноземна мова - іспанська)

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації (друга іноземна мова - французька)

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації (друга іноземна мова - німецька)

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації (друга іноземна мова - польська)

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації «Послідовний переклад»

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

 

Філологія. Переклад

 

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації (друга іноземна мова - польська)

 

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Філологія. Українська мова та література

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації (англійська мова)

Комплексний екзамен з психолого-педагогічної та методичної підготовки

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації «Зв’язки з громадськістю»

 

 

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації «Редагування»

 

 

 


 

 

Освітній рівень: другий (магістерський)

Філологія. Українська мова і література

Програма кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації "Порівняльне літературознавство"

 

Освітній рівень: другий (магістерський)

Філологія (мова та література (німецька)

Програма кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації (англійська мова)

 

Освітній рівень: другий (магістерський)

 

Філологія (мова та література (англійська)

 

ПРОГРАМА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ зі спеціалізації (усний переклад)

Програма кваліфікаційногоекзамену зі спеціалізації (Переклад)

 

Філологія (Мова та література китайська, японська)
 
 
 
Філологія (Мова та література французька, іспанська, італійська)
 

 


 

Документи (програми, питання)

Заочна форма навчання

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

 

Філологія (мова та література (англійська))

 

ПРОГРАМА комплексного іспиту з англійської мови, лінгвістики та методики навчання.

ПРОГРАМА тестового екзамену із педагогіки, психології та методики.

ПРОГРАМА комплексного іспиту із зарубіжної літератури та методики навчання

 

 

Філологія Українська мова та література

ПРОГРАМА комплексного кваліфікаційного екзамену з психолого-педагогічної та методичної підготовки