Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Наукова діяльність

Науково-дослідна тема кафедри

Номер державної реєстрації науково-дослідної теми кафедри
           0116U007073

Розвиток cходознавчих студій в контексті інтернаціоналізації вищої освіти (2016-2021 рр.)

Основні публікації професорсько-викладацького складу кафедри:


Резаненко Володимир Федорович

1. Школа Конфуція Київського університету ім. Бориса Грінченка – центр дослідження джерел та історії китайської державності
Українська орієнталістика / За ред.Срібняка І. В. – К.: НаУКМА, 2014, Вип. 7-8
2. Суспільна самоідентифікація та соціалізація японця як носія традицій далекосхідної культури Українська орієнталістика. – К.: НаУКМА, 2014, Вип. 7-8.
3. Громадянське суспільство конфуціянської моделі (проблеми методології дослідження) Українська орієнталістика. – К.: НаУКМА, 2014, Вип. 7-8.
4. Людиновимірність концепту буття в релігійно-філософських вченнях Китаю: до питання антропоцентризму Українська орієнталістика. – К.: НаУКМА, 2014, Вип.
7-8.
5. Конфуціянські засади соціалізму з китайською специфікою Мови і культури: між Сходом і Заходом (Пам’яті Омеляна Пріцака). – К.: НаУКМА, 2015.


Луцюк Микола Володимирович

1. Методичні розробки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Сучасна література» – К.: МАУП, 2010 – 61 с.
2. Вивчаємо українську вперше. Частина ІІ. Навчально-методичний посібник – К.: НАУ, 2010. – 170 с.
3. Тести з російської мови для іноземців (початковий та середній етап навчання). – К.: Колесо, 2010. – 91 с.
4. Література Стародавнього Сходу. Методичні рекомендації до семінарських занять та індивідуальної роботи для студентів І курсу спеціальності «Філологія». – К.: Колесо, 2011. – 35 с.
5.Українська література. Методичні розробки для самостійної роботи студентів-іноземців. – К.: МАУП, 2012 – 88 с.
6. Концепція Криму в українській культурі ХІХ-ХХ століть // Культура народов Причерноморья. – 2012. – С. 152–156.
7.Образ старозавітної Агарі в поезії Срібного віку // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвузівський збірник наукових статей – Ніжин, 2012. – Вип. ХVІ: Лінгвістика і літературознавство. Частина ІІ. – С. 427 – 434.
8. Еволюція біблійного концепту «Вавилон» в європейському художньому дискурсі // Літературознавчі студії – Житомир: ЖДУ, 2012. – Вип. 6. – С. 122-129.
9.Проблема уровня билингвистической компетенции в сфере профессиональной коммуникации // Профессиональное лингвообразование – Нижний Новгород: Российская академия народного хозяйства, 2012. – С. 138-144.
10.Феномен старозавітної премудрості у контексті давньосхідних літератур / Синопсис: текст, контекст, медіа, 2013, № 1 – Електронний ресурс – Режим доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/14
11.Дописемна доба розвитку літератури / Синопсис: текст, контекст, медіа, 2013, № 2 – Електронний ресурс – Режим доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/44
12.Генезис крымского текста в русской поэтической традиции / Meninis tekstas: Suvokimas. Analizė. Interpretacija. Nr. 14. Mokslinių straipsnių rinkinys (Художественный текст: Восприятие. Анализ. Интерпретация. № 14. Сборник научных статей). – Vilnius: Вильнюсский педагогический университет, 2014 – С.48–55.
13.Киевский текст Михаила Булгакова / Проблемы анализа художественного текста // Сборник научных трудов Петрозаводского государственного университета. – Петрозаводск, 2014. – С. 112– 118.
14.Феномен давньосхідного пророцтва у контексті ТаНаХу / Синопсис: текст, контекст, медіа, 2014, № 1 (5) – Електронний ресурс – Режим доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/75/66
15.Вавилонська поема «Про безневинного страждальця» (фрагмент): художній переклад на українську / Синопсис: текст, контекст, медіа, 2014, № 3 (7) – Електронний ресурс – Режим доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/99/87#


Москальов Дмитро Петрович

1. Десакралізація мови літератури у творчості Харукі Муракамі / Д. П. Москальов // 11 Сходознавчі читання А. Кримського. – К., 2007. – C. 196 – 199.
2. Проблема модальності в японській мові / Д.П. Москальов // Сходознавство № 39-40. – К., 2007. – С.93 – 102.
3. Асиметричність ствердження/заперечення в японській мові / Д. П. Москальов // Сходознавство 41-42. – К., 2008. – С. 89 – 97.
4. Особливості вживання конструкції koto ni suru / Д. П. Москальов // 12 Сходознавчі читання А. Кримського. – К., 2008. – С. 159 – 162.
5. Використання усталених граматичних конструкцій японської мови в текстах інформаційного стилю / Д. П. Москальов // Сходознавство 44. – К., 2008. – С.59 – 71.
6. Конструкції модальності в сучасній японській мові / Д.П. Москальов // Сходознавство 47. – К., 2009. – С. 82 – 92.
7. Мовний простір роману Х. Муракамі «Погоня за вівцею» / Д. П. Москальов // Вісник (літературознавчі студії) [ред. О. Н. Мушкудіані]. – Київський міжнародний університет, 2011. – Випуск № 11. – С. 267 – 284
8. Переклад з японської. Сін’їті Хосі (оповідання) // Літературно-художній альманах «Хвиля-2003». – К.: 2003.
9. Переклад з японської. Сін’їті Хосі (оповідання) // Збірник наукових статей та перекладів «Сходознавство. Orientalis». – К.: 2004.
10. Переклад з японської. Сін’їті Хосі (оповідання) // Всесвіт № 5-6, 2007.
11. Переклад з японської. Місіма Юкіо, «Заборонені барви», роман. Харків., Фоліо. 2010.

Бурак Оксана Сергіївна

1. Бурак О. С. Роль інституту освіти у налагодженні глобальних крос-культурних комунікацій / О. С. Бурак // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Х., 2009. − Т. 15. − С. 98-107.
2. Бурак О. С. Тенденції культурної глобалізації: соціологічний дискурс / О. С. Бурак // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Х., 2010. − Т. 16. − С. 123-131.
3. Бурак О. С. Нові актори глобальної системи: громадянське суспільство, НУО та соціальний капітал / Бурак О. С. // Одеські читання з соціології та політичних наук – 2011 «Соціокультурна та політична інтеграція: локальний, регіональний та глобальний виміри». – Одеса, 2011. – С. 84-89.
4. Бурак О. С. Крос-культурна комунікація як наслідок глобалізаційних крос-культурних контактів / О. С. Бурак // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах.– 2012. – № 5(85). – С. 119-122.
5. Бурак О. С. Сучасні тенденції крос-культурних комунікацій: етноцентризм, ксенофобія, культурний релятивізм / Бурак О. С. // Зб. наук. праць Національного юридичного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого». Філософія. Соціологія. Політологія. – Х., 2012. – № 13. – С. 102 – 109.
6. Бурак О. С. Академічна мобільність в розвитку сучасної освіти // Академическая мобильность – важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16–19 нояб. 2010 г. / Нар. укр. акад. [и др.]. – Х., 2010. – С. 87 – 91.
7. Бурак О. С. Гуманістична сутність ідей Фетхуллаха Гюлена та започаткованого ним соціально-культурного руху // Григорій Сковорода і Фетхуллах Гюлен: своєчасність традиції гуманізму: матеріали українсько-турецької філософсько-педагогічної конференції, 10 червня 2010 р., Київ. – К., 2010. – С. 104 – 111.
8. Бурак О. С. Концепция социального капитала молодёжи и холистического образования как альтернатива решения социальных проблем: опыт внедрения // Молодёжь за диалог и толерантность в преодолении социальных конфликтов : материалы Международного симпозиума, 1 апреля 2011 г., Одесса. – К., 2011. – С. 83 – 92.
9.Burak O. Education as a tool of value-making policies and producing of cross-cultural social capital // Dialogue of Civilizations: Ethics, Education, Freedom and Responsibility in the Changing World. – Materials of international scientific conference, 20-21February, 2015, Moldova, Comrat.
10.Бурак О. «Роль соціального Руху Ґюлена у формуванні крос-культурного капіталу» / Монографія. – К., Український письменник, 2014. – 231 с.
11.Burak O. Mevlana Celaleddin Rumi and Hryhoriy Skovoroda – Common Philosophy of Two Traditions // VIII. International Turcology Congress, 30 September – 04 October, Istanbul. – I.: Istanbul Üniversitesi Yayınları, 2014. – P. 157 – 174.