Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Semenist_KS
Контактна інформація

i.semenist@kubg.edu.ua

Семеніст Іван Васильович

Завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат історичних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Вступ до спеціальності, Вступ до сходознавства, країнознавство, лінгвокраїнознавство, Історія культури та літератури Японії, Культурні та мовно-літературні зв’язки України з країнами Сходу, Історія країн Сходу, Практичний курс японської мови


Біографія

Закінчив із відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за темою: «Американсько-японський союз безпеки в постбіполярний період (1991-2001 рр.)». Працював у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. В Київському університеті імені Бориса Грінченка працює з 2015 року.

Професійний і науковий інтерес

Культурні та мовно-літературні зв’язки України з країнами Сходу, відносини України з країнами Сходу

Powered by SobiPro