Лінгвістичні експертизи

        Взаємодія лінгвістики та юриспруденції протягом останніх десятиліть набуває більш чітких обрисів, зокрема в галузі експертології. Згідно з чинним законодавством з-поміж судових експертиз виокремлюють низку досліджень, якісне виконання яких неможливе без залічення кваліфікованих філологів. Такими є, зокрема, криміналістичні (почеркознавча та лінгвістична експертиза мовлення); експертизи у сфері інтелектуальної власності (літературних та художніх творів, комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень) деякі психологічні експертні дослідження. З огляду на перспективність підготовки в Україні філологів, здатних зорієнтуватися в юридичному просторі та спроможних провести експертне дослідження, Інститут філології пропонує магістрантам-україністам блок дисциплін з лінгвістичної експертології, під час вивчення яких вони мають змогу під керівництвом викладача провести експертне дослідження.

 

 Експертизи 2018-2019 н.р.

 

Експертиза Резнік

Висновок Резнік

Експертиза Бойко

Експертиза Сенич та Нагорної

Експертиза Стаховська

 

Експертизи 2017-2018 н.р.

Експертиза Баліцька

Експертиза Луцак

Експертиза Рябчук

Експертиза Скляр