Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Навчальні дисципліни

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

1 курс

Спеціальність: 035 Філологія (Переклад)

Практика письмового і усного перекладу

Сучасні інформаційні технології в перекладознавстві

Університетські студії: Я – студент

Університетські студії: Лідерствослужіння

Університетські студії: Вступ до спеціальності

Практична граматика (англійська мова)

Лінгвокраїнознавство (англійська мова)

Практика усного та писемного мовлення

Спеціальність: 035 Філологія (Мова і література англійська)

Університетські студії: Я – студент

Університетські студії: Лідерствослужіння

Сучасна лінгвістика: лінгвістичні парадигми

2 курс

Спеціальність: 035 Філологія (Переклад)

Практика письмового і усного перекладу

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)

Практична граматика (англійська мова)

Теорія перекладу

Спеціальність: 035 Філологія (Мова і література англійська)

Перекладацькі країнознавчі студії: Лінгвокраїнознавство (англійська мова)

Перекладацькі країнознавчі студії: Практичний курс перекладу (англійська мова)

Практична педагогіка й методика навчання: Практична педагогіка

Теоретична фонетика (англійська мова)

Аспектний переклад

Інформаційні технології у перекладі

Практичний курс перекладу англійської мови

Теорія перекладу

3 курс

Спеціальність: 035 Філологія (Переклад)

Практика письмового і усного перекладу

Усний послідовний переклад

Спеціальність: 035 Філологія (Мова і література англійська)

Практична педагогіка й методика навчання: Методика викладання англійської мови в школі

Світова література: Література Великої Британії та США

Лексикологія (англійська мова)

Теорія перекладу

Аспектний переклад

Послідовний переклад

Практичний курс перекладу англійської мови

Спеціальність: 035 Філологія (Українська мова і література)

Література країни, мова якої вивчається

4 курс

Спеціальність: 035 Філологія (Переклад)

Порівняльна граматика

Практика письмового і усного перекладу  

Усний послідовний переклад

Спеціальність: 035 Філологія (Мова і література англійська)

Практична педагогіка й методика навчання: Методика викладання англійської мови в школі

Стилістика (англійська мова)

Аспектний переклад

Практичний курс перекладу англійської мови

Теоретична граматика

Спеціальність: 035 Філологія (Українська мова і література)

Методика навчання іноземної мови

5 курс

Спеціальність: 035 Філологія (Переклад) (англійська мова)

Сучасні ІКТ в перекладі

Лінгводидактика вищої школи

Сучасні перекладацькі студії: Сучасна лінгвістика

Сучасні перекладацькі студії: Перекладознавство

Сучасні перекладацькі студії: Мовознавчі й перекладацькі методології

Стратегії усного й письмового перекладу

Література англомовних країн

Теорія міжкультурної комунікації

Усний аспектний переклад

Техніка усного перекладу

Спеціальність: 035 Філологія (Мова і література англійська)

Лінгводидактика (англійська мова)

Методологія і методи філологічних досліджень: Лінгвістичні методологія і методи досліджень

Сучасні аспекти лінгвістики: Соціолінгвістика

Сучасні аспекти лінгвістики: Когнітивна семантика

Галузевий переклад

Практичний курс перекладу

Теорія мовної комунікації

Спеціальність: 035 Філологія (Мова і література іноземна)

Галузевий переклад

 6 курс

Спеціальність: 035 Філологія (Переклад) (англійська мова)

Стратегії усного й письмового перекладу

Переклад стандартизованої документації

Техніка усного перекладу

Основи синхронного перекладу

Спеціальність: 035 Філологія (Мова і література англійська)

Методи лінгво-емпіричних досліджень

Література англомовних країн

Галузевий переклад

Переклад стандартизованої документації

Усний послідовний переклад

 Спеціальність: 035 Філологія (Мова і література німецька)

 Методи лінгво-емпіричних досліджень 

Спеціальність

Дисципліна

 
 

Філологія (Переклад) 035

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)

 

Філологія (Переклад) 035

Практична граматика (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Практична фонетика (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Університетські студії: Лідерствослужіння

 

Філологія (Переклад) 035

Університетські студії: Лідерствослужіння

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Університетські студії: Я - студент

 

Філологія (Переклад) 035

Університетські студії: Я - студент

 

Філологія (Переклад) 035

Практична фонетика (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Університетські студії: Вступ до спеціальності

 

Філологія (Переклад) 035

Університетські студії: Вступ до спеціальності

 

Філологія (Переклад) 035

Практика письмового і усного перекладу

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Критичне й аналітичне читання англійською мовою

 

Філологія (Переклад) 035

Лінгвокраїнознавство (англійська мова)

 

Філологія (Переклад) 035

Сучасні інформаційні технології в перекладознавстві

 

1 курс

2 курс

Спеціальність

Спеціалізація

Дисципліна

 
 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Послідовний переклад

Аспектний переклад

 

Філологія (Переклад) 035

 

Практика письмового і усного перекладу

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Теоретична фонетика (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Послідовний переклад

Інформаційні технології у перекладі

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Послідовний переклад

Практичний курс перекладу англійської мови

 

Філологія (Переклад) 035

 

Практична граматика (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Практична граматика (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Послідовний переклад

Послідовний переклад

 

Філологія (Переклад) 035

 

Теорія перекладу

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Практична педагогіка й методика навчання: Практична педагогіка

 

Філологія (Переклад) 035

 

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Критичне й аналітичне читання англійською мовою

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Перекладацькі країнознавчі студії

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Перекладацькі країнознавчі студії: Практичний курс перекладу (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Перекладацькі країнознавчі студії: Лінгвокраїнознавство (англійська мова)

 

3 курс

Спеціальність

Спеціалізація

Дисципліна

 
 

Філологія (Переклад) 035

 

Порівняльна лексикологія

 

Філологія (Українська мова і література) 035

Англійська мова

Критичне читання англійською мовою

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Критичне й аналітичне читання англійською мовою

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Послідовний переклад

Аспектний переклад

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Методика викладання англійської мови в школі

 

Філологія (Переклад) 035

 

Практика письмового і усного перекладу

 

Філологія (Українська мова і література) 035

Англійська мова

Практична фонетика (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Послідовний переклад

Теорія перекладу

 

Філологія (Переклад) 035

 

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)

 

Філологія (Українська мова і література) 035

Англійська мова

Лінгвокраїнознавство (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Послідовний переклад

Практичний курс перекладу

 

Філологія (Українська мова і література) 035

Англійська мова

Практична граматика (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Послідовний переклад

Послідовний переклад

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)

 

Філологія (Українська мова і література) 035

Англійська мова

Методика навчання іноземної мови

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Лексикологія (англійська мова)

 

Філологія (Переклад) 035

 

Усний послідовний переклад

 

Філологія (Переклад) 035

 

Порівняльна граматика

 

4 курс

Спеціальність

Спеціалізація

Дисципліна

 
 

Філологія (українська) 6.020303/01

Іноземна мова

Методика навчання іноземної мови

 

Філологія (англійська) 6.020303/02

 

Критичне й аналітичне читання англійською мовою

 

Філологія (англійська) 6.020303/02

 

Методика викладання англійської мови в школі

 

Філологія (англійська) 6.020303/02

 

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)

 

Філологія (англійська) 6.020303/02

 

Стилістика (англійська мова)

 

Філологія (переклад) 6.020303/10

 

Практика письмового і усного перекладу

 

Філологія (переклад) 6.020303/10

 

Усний послідовний переклад

 

Філологія (переклад) 6.020303/10

 

Лінгвокраїнознавство (англійська мова)

 

Філологія (переклад) 6.020303/10

 

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)

 

5 курс

Спеціальність

Спеціалізація

Дисципліна

 
 

Філологія (Переклад) 035

 

Комунікативні стратегії англійської мови

 

Філологія (Переклад) 035

 

Методологія перекладознавчих досліджень: Мовознавчі методології

 

Філологія (Переклад) 035

Усний переклад

Техніка усного перекладу

 

Філологія (Переклад) 035

 

Порівняльна типологія (англійська мова)

 

Філологія (Переклад) 035

 

Методологія перекладознавчих досліджень

 

Філологія (Переклад) 035

Усний переклад

Усний аспектний переклад

 

Філологія (Переклад) 035

 

Комерційний переклад

 

Філологія (Переклад) 035

 

Методологія перекладознавчих досліджень: Перекладознавчі методології

 

Філологія (Мова і література іноземна) 035

Ісп + Іт + Фр

Лінгвістичні студії: Лінгвістичні методологія і методи досліджень

 

Філологія (Переклад) 035

Усний переклад

Основи синхронного перекладу

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Послідовний переклад

Галузевий переклад

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Сучасні аспекти лінгвістики: Гендерна лінгвістика

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Професійна англійська мова

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Лінгводидактика (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Сучасні аспекти лінгвістики: Соціолінгвістика

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Теорія мовної комунікації

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Сучасні аспекти лінгвістики: Когнітивна семантика

 

Філологія (Переклад) 035

 

Сучасні ІКТ в перекладі

 

Філологія (Переклад) 035

 

Лінгводидактика вищої школи

 

Філологія (Переклад) 035

 

Теорія міжкультурної комунікації

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Послідовний переклад

Усний послідовний переклад

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Методологія і методи філологічних досліджень: Лінгвістичні методологія і методи досліджень

 

6 курс

Спеціальність

Спеціалізація

Дисципліна

 
 

Філологія (Переклад) 035

Усний переклад

Основи синхронного перекладу

 

Філологія (Переклад) 035

 

Комерційний переклад

 

Філологія (Переклад) 035

Усний переклад

Техніка усного перекладу

 

Філологія (Переклад) 035

 

Комунікативні стратегії англійської мови

 

Філологія (Переклад) 035

 

Переклад стандартизованої документації

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Послідовний переклад

Переклад стандартизованої документації

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Методи лінгво-емпіричних досліджень

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Послідовний переклад

Галузевий переклад

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Наукова англійська мова

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Послідовний переклад

Усний послідовний переклад

 

Філологія (Мова і література німецька) 035

 

Методи лінгво-емпіричних досліджень

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Література англомовних країн