shurma
Контактна інформація

s.shurma@kubg.edu.ua

Шурма Світлана Григорівна

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філологічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Основни літературного перекладу, Основи художнього перекладу, Перекладознавчі методології, Мовознавчі методології, Ділова іноземна мова та практика перекладу, Актуальні питання перекладознавства, Методика викладання перекладу у вищій школі.

Біографія

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет у 2001 році. Захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата філологічних наук у 2008 році. У 2011 році отримала вчене звання доцента Працювала у Київському національному лінгвістичному університеті та Національному авіаційному університеті. У Київському університеті ім.Б.Грінченка працює з 2015 року, сумісник у Національному авіаційному університеті.

Професійний і науковий інтерес

Когнітивна поетика, перекладознавство, стилістика англійської мови, методика викладання перекладу, семіотика.

Презентування наукових досліджень на індивідуальному рівні

Powered by SobiPro