Центр перекладу

Звіт про роботу Центру перекладу за 2019 р.

Звіт про діяльність Центру перекладу за І семестр 2019-2020 н. р.

 

 (ауд 225)


Сутність діяльності центру:

Центр перекладу створено задля прогресивного навчання сучасного перекладача. Усі заходи та форми роботи покликані сприяти наближенню навичок та вмінь студентів до вимог сучасного ринку праці. Викладачі, які долучені до роботи центра, є досвідченими перекладачами, які прагнуть передати новим поколінням студентів свої знання та досвід, підготувати їх до професійної кар'єри.
Сучасне обладнання і програмне забезпечення, яким обладнаний центр, дозволяють опановувати новітні досягнення технологій письмового перекладу, тренувати навички усного послідовного та синхронного перекладу. 
Центр має на меті комунікацію між студентами різних курсів та викладачами перекладу.

 

Спеціальності: філологія (переклад, англійська, німецька, іспанська, італійська, французька, японська, китайська).

 

Дисципліни: практика усного та писемного мовлення, практична фонетика, практична граматика, практика письмового і усного перекладу.

 

Форми роботи: робота з програмним забезпеченням для навчання усному послідовному та синхронному перекладу, який надає можливості для одночасної роботи всіх студентів у групі та моніторингу з боку викладача. Крім того, викладачі використовують різні методи симуляції реальних перекладацьких ситуацій у формі перекладу презентацій, круглих столів, лекцій тощо.

 

Особливості центру: виконання реальних перекладацьких проектів.

 

Необхідне обладнання: сучасні ПК з обладнанням «Joy Class» та «Trados», гарнітури, якісні акустичні системи.