Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Центр прикладних лінгвістичних технологій

Сутність роботи центру: формування навичок роботи в галузі комунікативних технологій, корпусної, математичної, юридичної лінгвістики.

Спеціальності: філологія (українська, іноземна).

Дисципліни: основи прикладної лінгвістики, лексикологія, практика перекладу.

Особливості центру: використання можливостей грантоємності центру.

Форми роботи: використання цифрових технологій для укладання українського та паралельного корпусів текстів, електронних словників різних типів, проведення технікоорієнтованих експертиз тексту і дискурсу (квантитативні методики), створення PR та рекламних продуктів.

Необхідне обладнання: сучасна комп’ютерна техніка, програмне забезпечення, що дозволяє використовувати хмарні технології, працювати з Big Data; у перспективі – обладнання для експертиз.