Центр технологій навчання мов та літератури

 

ЗВІТ

про роботу Центру технологій навчання мов та літератури

 

за І півріччя 2019/20 н.р.

(аудиторія 305)

Напрями діяльності:

 1. Модернізація практичної психолого-педагогічної підготовки вчителя англійської мови (на основі спільного проєкту МОН України та Британської Ради в Україні  «Шкільний вчитель нового покоління»
 2. Модернізація практичної психолого-педагогічної підготовки вчителя французької мови
 3. Модернізація практичної психолого-педагогічної підготовки вчителя літератури

Напрям 1

Учасники:

Викладачі кафедри англійської філології та перекладу Москалець О.О., Матвєйченко В.В., Мосьпан Н.В., Губаш О.П., Денисова Н.Б.

Студенти груп ФАб-16, ФАб-17, ФАб-18

Вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, які виконують обов’язки вчителів-наставників у процесі проходження безвідривної шкільної практики студентів.

Навчальні предмети, що викладаються в центрі:

Практична педагогіка (ФАб, 2 курс), Методика навчання англійської мови (ФАб, 3 та 4 курси), Безвідривна шкільна практика (ФАб, 2,3,4 курси), Курсовий проект з методики викладання англійської мови (ФАб, 3 курс)

Професійно-педагогічні компетентності студентів ФАб формуються:

 1. Під час аудиторних занять, що проводяться за тренінговою методикою відповідно до програми та рекомендацій, розроблених продовж реалізації спільного проєкту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління»
 2. У процесі написання індивідуальних робіт (Курсовий проєкт з методики викладання англійської мови, рефлективні ессе).
 3. Під час безвідривної шкільної практики, організованої в три етапи з урахуванням рекомендацій  проєкту «Шкільний вчитель нового покоління»: практика з керованого спостереження (2 курс), асистентська практика (3 курс), педагогічна практика (4 курс)

Окрім вказаного вище, продовж І семестру 2019/20 н.р. Центром технологій навчання було проведено:

 1. Пілотування нової форми ІНДЗ з методики викладання англійської мови, спрямованої на підвищення рівня готовності студентів планувати уроки з англійської мови, присвячені розвитку рецептивних видів мовленнєвої діяльності.
 2. Зустріч студентів 3 курсі групи ФАб-1 та викладачів кафедри англійської філології та перекладу з делегацією з Великої Британії. Мета зустрічі – участь у дослідженні стану викладання англійської мови в Україні. 
 3. Доцент Москалець О.О. провела відкрите заняття з методики навчання англійської мови зі студентами групи ФАб-1-17 з метою демонстрації стану підготовки майбутніх вчителів англійської мови.
 4. Участь представників кафедри англійської мови та перекладу доц.Якуби В.В., доц.Москалець О.О.; вчителів-наставників  Петренко І.М., Байкова С.Ю., Фомічова студентів Ткаченко А., Міненко Є., Москалець О., та Голоти Л. у міжнародній зустрічі, присвяченій підсумкам проєкту «Шкільний вчитель нового покоління» та перспективам поширення його надбань.

 

Перспективи роботи на 2ге півріччя 2019/20 н.р.

 1. Фіналізація програми Безвідривної шкільної практики.
 2. Пілотування студентського професійного он-лайн портфоліо (процедури створення, розміщення та оцінювання)
 3. Проведення захисту курсових проєктів з методики викладання англійської мови у формі конференції молодих науковців.
 4. Підготовка студентських наукових статей та тез конференцій на основі матеріалів курсових проектів студентів.

 

Напрям 2

Учасники:

Викладачі кафедри романської філології

Перспективи роботи на 2ге півріччя 2019/20 н.р.

Вивчення досвіду викладачів кафедри англійської філології та перекладу щодо впровадження нової системи викладання психолого=педагогічних дисциплін та організації безвідривної шкільної практики.

 

Напрям 3

Учасники:

Викладачі кафедри української літератури та компаративістики, студенти ФІН

Здобутки

1. Посібник для учнів у співавторстві: доцент кафедри української літератури і компаративістики Л.М.Удовиченко, учителі Слов’янської гімназії м. Києва, студенти на сьогодні 4 курсу (5 кл. – ФІН -1, 6 кл. – ФІН-2).

Удовиченко Л.М. Зарубіжна література в таблицях і схемах. 5 клас / Л. М. Удовиченко. ‑ К. : Видавничий дім «Освіта», 2019. ‑ 66 с. (у співавторстві). http://yakistosviti.com.ua/uk/Foreign_literature

Удовиченко Л.М. Зарубіжна література в таблицях і схемах. 5 клас / Л. М. Удовиченко. ‑ К. : Видавничий дім «Освіта», 2019. – 74 с. (у співавторстві). http://yakistosviti.com.ua/uk/Foreign_literature

2. Участь викладачів, студентів,  випускників інституту, учителів 5 квітня 2019 року у круглому столі на тему «Технології вивчення літературного процесу: проблеми і перспективи» у рамках Х Міжнародної наукової конференції «ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: МОДЕЛІ, МАТРИЦІ, КАТЕГОРІЇ».

Студенти виступали з доповідями, брали участь в обговоренні інтерактивних форм роботи на уроках літератури, у майстер-класах учителів-предметників.