Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Про кафедру

Кафедру англійської мови та комунікації засновано у вересні 2021 року. 

Кафедра є випусковою для освітньої програми "Мова і література англійська" першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Цапро Галина Юріївна.

Наукова тема кафедри: «Комунікативна та прикладна лінгвістика: сучасні напрямки розвитку».

Пріоритетними завданнями кафедри є:

  • забезпечення освітнього процесу відповідно до освітніх програм;
  • впровадження освітньої і наукової діяльності на високому рівні;
  • створення умов для розвитку наукового і творчого потенціалу студентів і викладачів. 

Викладачами кафедри розроблені навчальні посібники для студентів 

  • першого та другого курсу з дисципліни «Практика усного та писемного мовлення»;
  • третього та четвертого курсу з дисципліни «Практична англійська мова та переклад»;
  • першого, другого та четвертого з дисципліни «Критичне й аналітичне читання»;
  • п’ятого та шостого курсів з дисциплін «Професійна англійська мова» та «Наукова англійська мова».