Лінгвістичний центр германських мов

Звіт діяльності Лінгвістичного центру германських мов за 2020 р.

Звіт Лінгвістичного центру германських мов про роботу в 2019 р.

 

(ауд. 307)

 

Сутність роботи центру: створення іншомовного середовища, яке забезпечить:

  • формування філологічних фахових компетентностей,
  • упровадження новітніх технологій та інноваційних методик;
  • сприяння професійному і особистісному саморозвитку та
  • самовдосконаленню студентів;
  • створення умов для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії;
  • вивчення та впровадження перспективного зарубіжного досвіду.

Спеціальності: філологія (німецька, іспанська, італійська, французька, японська, китайська)

Дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Практична граматика», «Практична фонетика», «Теоретична фонетика», «Критичне читання (англійською/німецькою) мовою»

Особливості центру: створення мовної майстерні для впровадження ігрових технологій навчання іноземній мові

Форми роботи: інтерактивні (презентації результатів досліджень, евристичні бесіди, рольові ігри, дискусії, мозкові штурми, конкурси з практичними завданнями, розробка проектів, проведення творчих заходів тощо), з використанням цифрових технологій (робота з мультимедійними комп’ютерними програмами, розробка майндмепів, створення подкастів тощо), проведення тренінгів (фонетичних, граматичних).

Необхідне обладнання: дидактичні матеріали, відеоапаратура, гарнітури, якісні акустичні системи.