Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Наукова діяльність

25 травня 2022 року викладачі кафедри германської філології — Тугай Олександра Миколаївна, доктор філософії з філології, старший викладач, та Городілова Тетяна Миколаївна, викладач і аспірантка 2-го курсу навчання, взяли участь у Міжнародній науково-практичній відеоконференції “AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ” у Київському національному лінгвістичному університеті на платформі Microsoft Teams. Олександра Тугай та Тетяна Городілова взяли також участь у роботі Пленарного засідання “Україна у транскультурному й мультимодальному світі”, Круглого столу “Філологічна трансдисциплінарність: від моно-до полідискурсивних практик” та приєдналися до роботи секції “Функціонування мовних одиниць: синхронні та діахронні студії” кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова факультету германської філології КНЛУ.

Олександра Тугай виступила із доповіддю на тему “Функціонування концесивних клауз в англійській мові: діахронний вимір”.

Тетяна Городілова виступила із доповіддю на тему “Граматикалізація німецького реченнєвого заперечення: розмитість і поступовість”.

У процесі оголошення доповідей учасники секції вели активну дискусію щодо актуальних аспектів синхронних та діахронних розвідок германських мов та підбили підсумки по завершенню роботи секції. Викладачі кафедри германської філології отримали чудовий досвід презентування власних досліджень на міжнародному рівні та збагатили свій науковий доробок досвідом провідних науковців, викладачів та студентів української та всесвітньої наукової спільноти в аспекті транскультурного, мультимодального, трансдисциплінарного мовного простору, а також функціонування мовних одиниць в синхронному та діахронному вимірах у германських мовах.

  т2 т1т4 т3

 

24 травня 2022 року відбувся онлайн відеоміст на тему «Теоретико-практичні питання української мови як іноземної для німецькомовних студентів-гуманітаріїв» із викладачами, науковцями та студентами Інституту славістики (Universität Leipzig) Лейпцизького університету та Інституту філології (КУБГ).

Із вітальним словом виступили Анна Гайдаш — доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри германської філології Інституту філології КУБГ, фахівчиня із зарубіжної (англійської та американської) літератури та Анна Артвінська— доктор філологічних наук, професор, директор Інституту славістики Лейпцизького університету (Німеччина), директор Центру жіночих та гендерних досліджень Лейпцизького університету, фахівчиня з західно-слов’янської літератури.

Михайло Вінтонів та Олена Бровко виступили із презентаціями тонкощів навчання та вживання сучасної української мови та літератури. Студенти та гості відеомосту змогли детально ознайомитися із різними аспектами та труднощами у вживанні сучасної української мови (синтаксис (пунктуація), граматика, словотвір, вокабуляр), а також особливостями досліджень сучасної української літератури та літературної критики. Студенти та викладачі активно долучились до обговорення теоретичних та практичних питань дослідження, вивчення та вживання сучасної української мови та літератури!

Рисунок2 Рисунок4

 

Шановні викладачі, науковці, студенти!

Запрошуємо Вас долучитися до онлайн відеомосту «Теоретико-практичні питання української мови як іноземної для німецькомовних студентів-гуманітаріїв», який відбудеться 24 травня 2022 з 10.00 до 11.00 ранку на платформі Zoom та приурочений святкуванню Дня філолога в Україні.

Мета заходу: поділитися тонкощами сучасної української мови і літератури зі студентами Лейпцизького університету, які почали вивчати українську мову "з нуля", і сприяти розвитку спільних філологічних ініціатив студентства Інституту славістики (Universität Leipzig) та Інституту філології (КУБГ).

Наші спікери

Анна Артвінська, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту славістики Лейпцизького університету (Німеччина), директор Центру жіночих та гендерних досліджень Лейпцизького університету, фахівчиня з західно-слов’янської літератури (вітальне слово);

Михайло Вінтонів, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, мовний експерт, фахівець з синтаксису (пунктуації) сучасної української мови, функційної граматики, прикладної (комп'ютерної) лінгвістики, соціолінгвістики;

Олена Бровко, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства, фахівчиня з теорії літератури, історії української літератури й літературної критики, методики навчання української літератури, методології літературознавчих досліджень, компаративістики.

 

Цільова аудиторія: студенти, викладачі, адміністрація.

 

Відповідальні за проведення заходу: Анна Гайдаш, завідувач кафедри германської філології.

Посилання для онлайн-участі: https://uni-leipzig.zoom.us/j/63583346226?pwd=VHE2cHhkbUZ1bk1DWEk2K3o0RDVpdz09

 

Ідентифікатор конференції: 635 8334 6226

Код доступу: 254460

 

Для участі в онлайн-мості необхідно до 19:00 год. 23 травня 2022 року зареєструватися тут.

 
 

Шановні викладачі, науковці, студенти!

Запрошуємо на зустріч з докторкою Оксаною Швайка, координатором проєктів Інформаційного центру DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) у Києві на тему «Навчання та дослідження для германістів», яка відбудеться онлайн 7 березня 2022 р. о 10.00 ранку на платформі Zoom.

Для участі в події треба заздалегідьзареєструватися за посиланням: https://zoom.us/meeting/register/tJYlce6spjwpHtYlMZdKatCyLCyVukJNrS9R 

Після реєстрації надійде підтвердження на вказану електрону пошту про приєднання до зустрічі.

 

Звіт про роботу англомовної секції Ідеологія versus Художність

в рамках щорічної конференції

«Літературний процес: межі толерантності» (8 жовтня 2021)

Виступили:

       Анна Гайдаш, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри германської філології, Київський університет імені Бориса Грінченка, з доповіддю The borders of tolerance in representations of academic faculty in Pratsyovyty’s plays 

           Ірина Яковенко, доцент кафедри лінгвістики та перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент, на тему «Hymn for the Black Terrific» by Kiki Petrosino as Poetic Response to Racism

        Ірина Качур, викладач кафедри іноземних мов Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка з презентацією After the Apocalypse: the representations of in/tolerance in McCarthys The Road 

       Михайло Пилинський, викладач кафедри германської філології Київського університету імені Бориса Грінченка з промовою Political freedom in works of Borys Humeniuk 

          Юлія Остропальченко, старший викладач кафедри германської філології Київського університету імені Бориса Грінченка з повідомленням Feminist representation of tolerance in Wendy Wasserstein's drama

Учасники секції вели активну дискусію після оголошених доповідей та підбили підсумки по завершенню роботи секції. Тема конференції – межі толерантності у літературному процесі – є плідною не лише у численних репрезентаціях проаналізованих художніх текстів, а в повсякденному житті сучасної людини.

!--

 

Захист PhD дисертації  

22 червня 2021 року о 13.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.133.015 Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся захист PhD дисертації «Складне речення з дієсловами волевиявлення в ранньоновоанглійській мові: структурно-функціональний аспект» Тугай Олександри Миколаївни, викладача кафедри германської філології Київського університету імені Бориса Грінченка, на здобуття ступеня доктора філософії з філології за спеціальністю 035 Філологія (03 Гуманітарні науки). 

 

Захист PhD дисертації  

16 лютого 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.054.003 Київського національного лінгвістичного університету відбувся захист PhD дисертації «Неантропоморфне посередництво в англійських та українських казкових світах: лінгвосеміотичний аспект» Степаненко Катерини Василівни, викладача кафедри германської філології Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Захист докторської дисертації  

22 грудня 2020 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.39 Інституту філології Київського національного університету імені Тарас Шевченка відбувся захист дисертації «Дискурс старіння у драматургії США: проблемне поле, семантика, поетика»  Гайдаш Анни Владиславівни, завідувача кафедри германської філології Київського університету імені Бориса Грінченка, на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 –література зарубіжних країн. 

 

Захист кандидатської дисертації

25 серпня 2020 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.053.26 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова відбувся захист дисертаційного дослідження Бобер Наталії Миколаївни на тему: Матричне профілювання семантики фразово – дієслівних емотивів у Британському національному корпусі (10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика), на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. 

 

 Фаховий семінар

"Лінгвістичні здобутки молодих науковців"

 

23 жовтня 2019 р. о 13.20 провідні викладачі (О.В.Шапочкіна) та аспіранти (О.М.Тугай, М.І.Гольцева, М.В.Тітаренко) кафедри германської філології виступили з результатами своїх наукових досліджень. Дякуємо доповідачам за цікаві презентації та бажаємо успіхів у захисті робіт!

 

 

 

 Фестиваль науки!

 

В рамках роботи Фестивалю Науки 22 травня було проведено захід "Презентація результатів наукових досліджень викладачів кафедри германської філології", на якому заслухали виступи доцентів кафедри А.В.Гайдаш (тема доповіді: "Дискурс старіння у драматургічних текстах світової літератури") та І.А.Редьки. Присутні (у тому числі і майбутні науковці - студенти) активно підтримували плідну дискусію.

 

Академічна мобільність викладачів кафедри германської філології

 

Доцент кафедри германської філології, кандидат філологічних наук А.В.Гайдаш з 14 по 18 травня 2018 р. провела 8 академічних годин лекцій у Русенському Університеті імені Ангела Канчева  (Болгарія) з дисципліни "The Essentials of Editing". Також у рамках академічної мобільності доцент А.В.Гайдаш презентувала Київський університет імені Бориса Грінченка та взяла активну участь у заході "Fifth Erasmus Week" (Інтернаціоналізація вищої освіти - можливості та виклики). Анна Владиславівна отримала відповідний сертифікат та звітувала на засіданні кафедри германської філології (22.05.2018) про результати участі у програмі академіної мобільності.

  

Вітаємо доцента Калитюк Лілію Петрівну!

 

Під керівництвом Лілії Петрівни студент М.М.Рекша здобув друге місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт із романо-германських мов і літератур!

 Михайло

Керування студентською науковою діяльністю 

Вітаємо з перемогою у Всеукраїнському конкурсі студентстьких наукових робіт памяті віталія Кейса студенток Інституту філології та їх наукового керівника:

І МІСЦЕ – ЧЕРЕДНИЧОК ТЕТЯНА, студентка IV курсу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, за роботу «Відтворення сенсорики в контексті поетики дому в українських перекладах малої прози Сандри Сіснерос» (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології Гайдаш Анна Владиславівна).

ДИПЛОМ Центру українських студій ЧНУ імені Петра Могили: ПЄШКОВА ОЛЕКСАНДРА, студентка IV курсу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, за роботу «Концептосфера оповідання Оксани Забужко «Дівчатка» в перекладацькому аспекті» (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології Гайдаш Анна Владиславівна). 

Подяка Гайдаш

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Кафедра германської філології

                                                                    запрошує Вас взяти участь у Всеукраїнському науковому семінарі з проблем теоретичного мовознавства 

ГРАМАТИКА, СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА У ТЕКСТІ ТА ДИСКУРСІ”, який відбудеться 16 листопада 2017 року

Місце проведення семінару:

Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут філології,

кафедра германської філології, ауд. 203

(м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б, проїзд до станції метро «Мінська»)

Порядок роботи семінару 16листопада 2017 року:

Реєстрація учасників: 09.00 – 10.50 (ауд. 308)

Початок роботи семінару: об 11.00

У роботі семінару планується участь провідних вітчизняних науковців:

  • професора Жаботинської С.А. (м. Черкаси);
  • професора Карпіловської Є.А. (м. Київ);
  • професора Потапенка С.І. (м. Ніжин);
  • професора Приходька А.М. (м. Запоріжжя);
  • професора Приходько Г.І. (м. Запоріжжя)

Семінар пройде у форматі дискусій, під час яких усі бажаючі зможуть взяти участь в обговоренні

запропонованих тем, висловити власні ідеї щодо актуальних підходів до інтерпретації мовних явищ.

Матеріали досліджень за темою семінару можна буде опублікувати у збірнику наукових праць “StudiaPhilologica” http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/information/authors#.V-odk4iLRG9, який входить до Переліку наукових фахових видань України (галузь науки: філологічні).

Усі учасники семінару отримають сертифікати.

Для участі у Всеукраїнському науковому семінарі з проблем теоретичного мовознавства

“ГРАМАТИКА, СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА У ТЕКСТІ ТА ДИСКУРСІ

просимо до 14 листопада 2017 року надіслати на е-mail оргкомітету семінару реєстраційну форму учасника:

 

ПІБ

(повністю)

Місце

роботи,

посада

Учений

ступінь,

звання

Адреса

(службова,

домашня)

Телефон

(службовий/моб.)

E-Mail

Тема доповіді

Для ключових

доповідачів

 

КОНТАКТИ

Адреса оргкомітету: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, кафедра германської філології (ауд.308).

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел.: + 38 044 485 21 73

Оргкомітет семінару

Підготовка наукових конкурсних студентських робіт

29 вересня 2017 року кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології Калитюк Лілія Петрівна поділилася досвідом підготовки наукових конкурсних студентських робіт, які отримали перемогу. Пишаємося нашими викладачами, які виховують талановитих науковців!

 

Початок нового академічного року 2017/2018

Напередодні Дня Знань провідні науковці кафедри германської філології - доц. І.А.Редька та доц. А.В.Гайдаш - взяли участь у міжнародній науковій конференції "Science without Boundaries - development in 21st century - 2017" у м. Будапешт. Дослідниці презентували спільну доповідь "Образна гравітація в текстовій модифікації ейджизму: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі вірша Мей Сартон «Old Lovers at the Ballet»)".

Участь у віртуальній конференції

Завдяки поступу технологій та інновацій життя науковця стає цікавішим. Досвідом участі у першій віртуальній конференції ділиться доцент кафедри германської філології Анна Владиславівна Гайдаш: "Асоціація феміністичних та жіночих студій є спільним проектом Великої Британії та Ірландії. Втім, організатори надають можливість поділитися власними розробками усім зацікавленим та дізнатися про сучасні освітянські тенденції зарубіжних колег на сторінках блогу асоціації. Приєднуйтесь!"   

 


 

-->

Основні публікації професорсько-викладацького складу кафедри:

 Буніятова Ізабелла Рафаїлівна

Колесник Олександр Сергійович

Калитюк Лілія Петрівна

 Чувардинська Олена Володимирівна

Торговець Юлія Іванівна

 Гайдаш Анна Владиславівна