Наукова діяльність

 

Науково-дослідна тема кафедри

Номер державної реєстрації науково-дослідної теми кафедри
0116U006607
Розвиток європейських мов і літератур у контексті міжкультурної комунікації
European languages and literatures development in cross-communication

План наукової роботи кафедри на 2017-2018 р.

 


 

Основні публікації професорсько-викладацького складу кафедри:

Профіль кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства у ГуглАкадемії.

 


 

Наукова школа професора Р.К. Махачашвілі

 

Лінгвофілософські параметри інновацій англійської мови в техносфері сучасного буття: Монографія. Русудан Кирилевна Махачашвілі - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2008

 Основні публікації (загальна кількість друкованих наукових праць - 86):

Монографії:
1. Rusudan Makhachashvili. Phenomenology of Cyberspace: Communicating Myth Across the Word [Text] / R. Makhachashvili – UK: Cambridge Scholars Publishers, 2015. – 317 p.

2. Rusudan Makhachashvili. Linguophilosophic Parameters of English Innovations in Technosphere. [Text] / R. Makhachashvili – UK: Cambridge Scholars Publishers, 2012. – 102 p.

3. Posthumanity: Merger and Embodiment. [Text] / R. Makhachashvili – Oxford, UK: Inter-Disciplinary Press, 2010. – P. 115-123.

4. Махачашвілі Р.К. Феноменологічна неоанглістика: теоретико-методологічні засади. [Текст] / Р.К. Махачашвілі. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. – 322 c.

5. Махачашвілі Р.К. Англомовна інновацiйна лінгвосфера сучасного буття: онтогенез та динаміка. [Текст] / Р.К. Махачашвілі. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – 306 c.

6. Махачашвілі Р. К. Лінгвофілософські параметри інновацій англійської мови в техносфері сучасного буття [Текст] / Р.К. Махачашвілі. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2008. – 204 c

 


Тетяна Гадульзянівна Харченко

Наукова школа професора Т.Г. Харченко

 

 

1. Розвиток особистості вчителя-рефлексивного практика як пріоритетна складова процесу гуманізації педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ століття Т.Г.Харченко - Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка: 2011

2. Становлення системи підготовки педагогічних кадрів у Франції (1879-1960 рр.)  Т.Г. Харченко - ВІСНИК  Житомирського державного університету імені Івана Франка, 73-77 2, 2008

3. Розробка й супровід індивідуального проекту студента в сучасній допрофесійній педагогічній освіті Франції: практичний аспект Т.Г. Харченко - Освіта та педагогічна наука, 56-64 1, 2013

4. Реалізація індивідуального підходу в сучасній професійній освіті вчителів материнських і начальних шкіл Франції Т.Г. Харченко- Науковий вісник Донбасу 1 2013

5. До питання про розвиток рефлексії над практикою та її сутністю у французькій педагогічній освіті. Т.Г.Харченко - Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, 224 1 2011

6. Клінічний підхід до формування особистості вчителя-рефлексивного практика у Франції Т.Г.Харченко - Порівняльно-педагогічні студії: наук.-пед. журн, 7 1 2011

7. Студент–це особистість Л Баско, Ф Коте, Т.Г.Харченко - Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили ... 1 2009

8. Тенденції гуманізації підготовки вчителів у Франції в другій половині XX століттяТ.Г.Харченко ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 102-107 1 2009

9. Роль учителя в „золоте століття” французької педагогіки (1880–1970 рр.) Т.Г.Харченко - Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр.–Вип. ХХXІХ/за заг ... 1 2008

10. Професійна підготовка вчителів початкової та середньої шкіл у сучасній Франції Т.Г.Харченко -ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 61-65 1 2007

11. Ідеї гуманізму в епоху французького Відродження Т.Г.Харченко - ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 68-71 1 2007

12. Людина у філософсько-педагогічних концепціях Великої французької буржуазної революції 1789-1794 рр. Т.Г.Харченко - ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 91-97 1 2007

13. ЛЮДИНА В ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ ФРАНЦУЗЬКОГО УТОПІЧНОГО СОЦІАЛІЗМУ Ф Габріель, Т.Г.Харченко - Наукові праці: наук.-метод. журн 75, 6-12 1

14. Приклади використання проблемних ситуацій у процесі навчання вчителів у Франції Т.Г.Харченко - Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр, 281-289 2015

15. Проблемно-ситуативне навчання як засіб розвитку особистості вчителя у Франції Т.Г.Харченко - Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Вип. 742 ... 2015 

16. РОЗВИТОК ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ФРАНЦІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ Т.Г.Харченко - Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ... 2015

17. Автореферат докторської дисертації. Теорія і практика гуманізації сучасної педагогічної освіти у Франції Т.Г.Харченко - ТОВ "Лисичанська друкарня" 2014

18. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ГУМАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ФРАНЦІЇ Т.Г.Харченко - Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" 2014

19. Гуманізація сучасної педагогічної освіти у Франції: теорія і практика: монографія Т.Г.Харченко - 2013