1
Контактна інформація

t.kharchenko@kubg.edu.ua

Харченко Тетяна Гадульзянівна

Професор

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

„Вступ до романської філології”; „Вступ до філології (французька мова)”; „Історія французької мовиˮ; „Методика викладання французької мови як іноземноїˮ; „Лінгводидактикаˮ; „Практичний курс французької мови”.

Біографія

У 1994 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю „Французька філологія”. Стаж роботи у ВНЗ IV рівня акредитації складає понад 17 років.
З 1998 по 2002 рр. навчалася в аспірантурі Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Кандидатську дисертацію на тему „Взаємодія школи та соціального середовища у вихованні учнів колежів і ліцеїв Франції” захистила в 2002 році. Кандидат педагогічних наук з 2003 року.
З 2006 по 2009 рр. навчалася в докторантурі Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Докторську дисертацію на тему „Теорія та практика гуманізації сучасної педагогічної освіти у Франції” захистила у 2014 році. Доктор педагогічних наук з 2015 року.


Міжнародні стажування:

•    2003 р. – Міжнародний професійний спеціалізований Форум з питань освіти та інформаційних технологій „EDUCATION” (м. Париж, Франція).
•    2004 р. – стажування в Центрі інноваційних освітніх технологій (м. Лімож, Франція).
•    2007–2008 рр. – проведення наукових досліджень в Університетському центрі підготовки вчителів і методистів (університет Авіньйона і земель Воклюза, Франція), Університетському інституті підготовки вчителів академії Екс-Марсель (м. Марсель, Франція), Науковій бібліотеці Вищої нормальної школи імені Д. Дідро (м. Ліон, Франція).
•    2012 р. – наукове стажування в Національному інституті педагогічних досліджень (м. Ліон, Франція).
•    2013 р. – проведення наукових досліджень у Національній та університетській бібліотеці Страсбурга (м. Страсбург, Франція).

Автор понад 70 наукових праць.

Професійний і науковий інтерес

Проблеми міжнародної освіти; історія французької мови; методика викладання іноземних мов; лінгводидактика

Powered by SobiPro