Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Центр технологій навчання мов та літератури

Напрями діяльності:

  1. Модернізація практичної психолого-педагогічної підготовки вчителя англійської мови (на основі спільного проєкту МОН України та Британської Ради в Україні  «Шкільний вчитель нового покоління» та її адаптація до умов гібридного навчання в ситуації пандемії;
  2. Розвиток співпраці студентів старших і молодших курсів у процесі вивчення і навчання англійської мови.

Учасники:

  • викладачі кафедри лінгвістики та перекладу;
  • викладачі кафедри англійської мови та комунікації;
  • студенти Інституту філології КУБГ
  • вчителі загальноосвітніх навчальних закладів-партнерів КУБГ.

Навчальні предмети, що викладаються в центрі:

Практична педагогіка, Методика навчання англійської мови, Безвідривна шкільна практика, Курсовий проект з методики викладання англійської мови

Професійно-педагогічні компетентності студентів ФАб формуються:

  • Під час аудиторних занять, що проводяться за тренінговою методикою відповідно до програми та рекомендацій, розроблених продовж реалізації спільного проєкту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління»;
  • У процесі виконання індивідуальних робіт (Курсовий проєкт з методики викладання англійської мови, рефлективні есе);
  • Під час безвідривної шкільної практики, організованої в три етапи з урахуванням рекомендацій проєкту «Шкільний вчитель нового покоління»: практика з керованого спостереження (2 курс), асистентська практика (3 курс), педагогічна практика (4 курс);
  • Під час спільних заходів для студентів різних груп та курсів.

Перспективи роботи

Дослідження впливу співпраці студентів старших і молодших курсів на ефективність оволодіння майбутніми вчителями професійними компетентностями;

Розвиток співпраці зі школами та ВНЗ України, організація спільних заходів з метою  розвитку комунікативних та професійно-педагогічних компетентностей студентів


Події