Про кафедру

Kafedra 2017

На фото: професорсько-викладацький склад кафедри світової літератури

 

Кафедру світової літератури було засновано в 1991 році в Київському міжрегіональному інституті вдосконалення вчителів ім. Б. Д. Грінченка (після низки трансформацій - Київський університет імені Бориса Грінченка), нині вона функціонує як окремий структурний підрозділ Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка.

Робота кафедри здійснюється за такими напрямами: науковий, навчальний, методичний та організаційний.


Завідувач кафедри - професор Юрій Іванович Ковбасенко.

На кафедрі працює 9 співробітників.

Професорсько-викладацький склад - 8 осіб, з них:

професор - 1,

доцентів - 6,

докторів філологічних наук - 3, 

кандидатів філологічних наук - 5.

 


Кафедра є випусковою, профільною для таких спеціальностей/спеціалізацій:

 «Українська мова і література і зарубіжна література».

«Англійська, німецька мова і зарубіжна література».

«Англійська, французька мова і зарубіжна література».

«Англійська, іспанська мова і зарубіжна література».

«Англійська, японська мова і зарубіжна література».

"Англійська, італійська мова і зарубіжна література".

"Англійська, китайська мова і зарубіжна література".

"Англійська, східні (китайська, турецька) мови і зарубіжна література".

"Німецька, англійська мова і зарубіжна література".

"Іспанська, англійська мова і зарубіжна література".

"Італійська, англійська мова і зарубіжна література".

«Англійська мова і зарубіжна література».

 

Кафедра світової літератури останнім часом почала викладати на спеціальностях:

«Журналістика».

«Переклад».

«Видавнича справа та редагування».

 «Бібліотечна справа».

 


Кафедра світової літератури тісно співпрацює зі Всеукраїнським громадським об’єднанням – Українською асоціацією викладачів зарубіжної літератури (УАВЗЛ), яку очолює професор Ю. І.Ковбасенко. Він є автором Державних стандартів і шкільних програм із зарубіжної літератури, а також підручників і навчальних посібників для учнів і студентів.


Співробітники кафедри світової літератури переконані, що досліджувати художню літературу доцільно не лише в навчальних аудиторіях, а й у процесі безпосереднього знайомства з місцями, де жили й творили письменники (Микола Гоголь, Оноре де Бальзак, Михайло Коцюбинський, Михайло Булгаков, Юліуш Словацький та ін.). Тому важливою формою роботи кафедри, її своєрідною "візитівкою" стали "літературні екскурсії" (постійний організатор - к.ф.н., доцент Т.І. Тверітінова).

Наукове видання кафедри:

«MANUSCRIPT»  

Manuscript tytul 1

 

 

Кафедра світової літератури забезпечує викладання таких дисциплін:

 

І семестр 2018-2019 н. р.

 

 

Зарубіжна література ХХ – ХХІ століття. ФАН, ФІН. 5 курс, денна форма.
Автор: Ю.І.Ковбасенко

Світова література ХХ-ХХІ ст.:Зарубіжна література ХХ-ХХІ століття. ФІТ, ФІС, ФІФ. 5 курс, денна форма.
Автор: Ю.І.Ковбасенко.

Історія світової літератури:Історія зарубіжної літератури. ФУ. 1 курс, денна форма.
Автор: Ю.І.Ковбасенко

Історія світової літератури: компаративний аналіз художнього тексту. ФУ. 3 курс, заочна форма.
Автор: О.В. Гальчук, Ю.В.Вишницька

Компаративний аналіз художнього тексту. ФУ, ФА. 5 курс, заочна форма.
Автор: О.В. Гальчук, Ю.В.Вишницька.

Літературознавчі студії: історія зарубіжної літератури. ФЯ, ФК. 2 курс, денна форма.
Автор: Г. В. Бітківська, Ю.В.Вишницька.

Світова література: Історія зарубіжної літератури. ФА, ФІС, ФІТ, ФІФ, ФН. 2 курс, денна форма.
Автори: Г.В. Бітківська, Т.І. Тверітінова.

Світова література: Історія зарубіжної літератури. ФІН, 3 курс, денна форма.
Автор: Т.І. Тверітінова.

Світова література: Історія зарубіжної літератури. ФА, 3 курс, денна форма, заочна форма.
Автор: Т.І. Тверітінова.

Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури. ФУ, 3 курс, денна форма, заочна форма
Автор: Т.І. Тверітінова.

Історія світової літератури: Компаративний аналіз художнього тексту. ФУ. 1-4 курс, денна форма.
Автор: О.В. Гальчук.

Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури. ФУ. 1-4 курс, денна форма.
Автор: О.В. Гальчук.

Актуальні питання порівняльного літературознавства. ФУ. 5 курс, денна і заочна форми.
Автор: О.В. Гальчук.

Література Великої Британії та США. ФП. 1 курс, денна форма.
Автор: Л.В. Анісімова.

Література Великої Британії та США. ФП. 2 курс, денна форма.
Автор: Л.В. Анісімова.

Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури. ФУб, 1 курс, денна та заочна форма навчання.
Автори: Ю. І. Ковбасенко, Н.О. Ліхоманова.

Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури. ФУб, ФАб, 4 курс, заочна форма навчання.
Автор: Н.О. Ліхоманова.

Історія зарубіжної літератури. ФУб, 5 курс, заочна форма навчання.
Автор: Н.О. Ліхоманова.

Історія зарубіжної літератури. ФАб, 5 курс, заочна форма навчання.
Автор: Н.О. Ліхоманова.

Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст. ФАм, 5 курс, денна та заочна форм навчання.
Автори: Ю. І. Ковбасенко, Н.О. Ліхоманова.

Світова література: Історія зарубіжної літератури. ФІН, ФАБ,ІУ курс, денна форма навчання.
Автор: Г.Є.Шовкопляс.

Світова література: Історія зарубіжної літератури. ФУб, 2 курс, денна та заочна.
Автор: Т.А. Динниченко.

Світова література: Історія зарубіжної літератури. ФІНб, 2 курс, заочна.
Автор: Т.А. Динниченко.

 ІІ семестр 2020-2021 н. р.

 

1. Світовий літературний канон у кросс-культурній перспективі. ЗЛСХК, 5 курс, денна
Розробник: Ю. І. Ковбасенко
Викладач: Ю. І. Ковбасенко

2. Методика викладання літератури. ЗЛСХКм, 5 курс, денна
Розробник: Ю. І. Ковбасенко
Викладач: Ю. І. Ковбасенко

3. Актуальні проблеми літературознавства: Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст. ФІНм (кит., яп.), 5 курс, денна
Розробник: Ю. І. Ковбасенко
Викладач: Ю. І. Ковбасенко


4. Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст. ФАНм (англ.), 5 курс, денна
Розробник: Ю. І. Ковбасенко 
Викладач: Ю. І. Ковбасенко

5. Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст. ФАНм (нім.), 5 курс, денна

Розробник: Ю. І. Ковбасенко

Викладач: Ю. І. Ковбасенко

 

6. Світова література: Історія зарубіжної літератури. ФАб, ФНб, 1 курс, денна форма
Розробники: Ю. І. Ковбасенко, Г. В. Бітківська
Викладачі: Ю. І. Ковбасенко, Т. І. Тверітінова, Л. В. Анісімова, Т. А. Динниченко, Г. В. Бітківська 


6. Світова література: Історія зарубіжної літератури. ФАб, ФІНб (нім,іт.,ісп.,франц.), 1 курс, денна й заочна форми.
Розробники: Ковбасенко Ю.І., Бітківська Г. В., Ліхоманова Н. О.
Викладачі: Ковбасенко Ю.І., Бітківська Г. В., Динниченко Т. А., Ліхоманова Н. О.
Затверджено протоколом №1


7. Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури. ФЯб, ФКб, 1 курс, денна форма.
Розробники: Ковбасенко Ю.І., Бітківська Г. В., Ліхоманова Н. О.
Викладач: Ліхоманова Н. О.
Затверджено протоколом №1


8. Актуальні питання порівняльного літературознавства. УМм, 5 курс, денна й заочна форми.
Розробник: Гальчук О. В.
Викладач: Гальчук О. В.
Затверджено протоколом №2


9. ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ: ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ФУб, 3 курс, денна форма.
Розробникк: Гальчук О. В.
Викладач: Гальчук О. В.
Затверджено протоколом №1


10. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА:ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ФАб, 1-4 курси, денна форма.
Розробник: Гальчук О. В.
Викладач: Гальчук О. В.


11. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА: ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ФІНб (іт., франц., ісп., нім.), ФЯб, ФКб, 3 курс, денна форма.
Розробник: Гальчук О. В.
Викладач: Гальчук О. В.
Затверджено протоколом №1


12. РОБОЧА ПРОГРАМА НАУКОВОГО СЕМІНАРУ «ЛІТЕРАТУРНА ГЕНЕРИКА І ГЕНОЛОГІЯ». для аспірантів освітньо-наукового рівня «доктор філософії», спеціалізації «порівняльне літературознавство», 3 курс, денна й заочна форми.
Розробник: Гальчук О. В.
Викладач: Гальчук О. В.


13. Теорія та історія сучасного літературного процесу: Історія світової літератури кінця ХХ – ХХІ століття в компаративному аспекті. УМм, Лт, 5 курс, денна форма.
Розробник: Ю.І.Ковбасенко.
Викладач: Ю.І.Ковбасенко.
Затверджено протоколом №2


14. Актуальні проблеми літературознавства: Зарубіжна література ХХ – ХХІ ст. ФЯм, ФКм, 5 курс, денна форма.
Розробник: Ю.І.Ковбасенко.
Викладач: Ю.І.Ковбасенко.
Затверджено протоколом №2

 

15. ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ: ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ФЯб, ФКб, 1,2 курси, денна й заочна форми.
Розробник: Вишницька Ю.В.
Викладач: Вишницька Ю.В.
Затверджено протоколом №2


16. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА:ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ФАб, 3 курс, денна форма.
Розробники: Вишницька Ю. В., Гальчук О. В.
Викладачі: Вишницька Ю. В., Гальчук О. В.
Затверджено протоколом №1


17. Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури. ФУб, 2 курс, денна й заочна форми.
Розробник: Тверітінова Т. І.
Викладач: Тверітінова Т. І.
Затверджено протоколом №2

 

18. Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст. ФАНм, 5 курс, денна й заочна форми.
Розробник: Ю.І.Ковбасенко.
Викладач: Ю.І.Ковбасенко.
Затверджено протоколом №2


19. Література Великої Британії та США. ФАб, 2 курс, денна форма.
Розробник: Анісімова Л. В.
Викладач: Анісімова Л. В.
Затверджено протоколом №2


20. Література Великої Британії та США. ФПб, 1 курс, денна форма.
Розробник: Анісімова Л. В.
Викладач: Анісімова Л. В.
Затверджено протоколом №2

 

 

 

 

 ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА 2019-2020 Н.Р.

 ІФ вибіркові курси-01 800x565ІФ вибіркові курси-02 800x565