Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Контактна інформація

y.vyshnytska@kubg.edu.ua

Вишницька Юлія Василівна

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філологічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (порубіжжя ХІХ–ХХ ст.);

Аналіз та інтерпретація художнього тексту;

Літературознавчі методологія і методи досліджень;

Художній переклад і теорія інтерпретації;

Майстер-клас із критичної інтерпретації світової літ-ри кін. ХХ-ХХІ ст.;

науковий семінар «Міфологічні сценарії в художньому дискурсі»

Біографія

Закінчила з відзнакою Київський державний університет імені Т. Шевченка у 1996 році.
У 2003 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності "Російська мова" (Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України).
Працювала в Європейському університеті (2001-2007 рр.), Київському національному лінгвістичному університеті (2007-2008 рр.).
У Київському університеті імені Бориса Грінченка працює з 2008 року.
У 2016 році захистила докторську дисертацію зі спеціальностей "Теорія літератури" і "Українська література" (Київський університет імені Бориса Грінченка).

Професійний і науковий інтерес

 Семіотика, міфопоетика, світова література XX-XXI ст.

 Список публікацій

Powered by SobiPro