Bitkivska
Контактна інформація

h.bitkivska@kubg.edu.ua

Бітківська Галина Володимирівна

Завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філологічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Світова література:

Історія зарубіжної літератури (Середньовіччя та Відродження; XVII– XVIII);

Інтермедіальний вимір сучасної української та зарубіжної літератури;

Кінотранскрипція як сучасний спосіб прочитання текстів зарубіжної літератури;

науковий семінар «Інтермедіальність та інтерсеміотичність»

Біографія

Закінчила з відзнакою Київський державний університет імені Т. Шевченка у 1990 році.

Захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук у 2007 році.

В Київському університеті імені Бориса Грінченка працює з 2002 року (з перервою).

У 2012-2015 роках навчалася в докторантурі при кафедрі української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій.

У 2020 р. захистила докторську дисертацію «Сучасний український літературний журнал як інтермедіальний текст» зі спеціальностей"Українська література" і "Теорія літератури" (Київський університет імені Бориса Грінченка).

Професійний і науковий інтерес

Історія зарубіжної літератури, взаємодія літератури з іншими видами мистецтва, сучасні літературно-мистецькі періодичні видання

Список публікацій

Powered by SobiPro