dynnychenko
Контактна інформація

t.dynnychencko@kubg.edu.ua

Динниченко Тетяна Анатоліївна

Старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філологічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Відповідальна за педагогічну практику. Історія світової літератури, Історія української і зарубіжної літератури

Біографія

Закінчила з відзнакою Київський державний педагогічний інститут імені М. Горького у 1985 році. Працювала в Київській сільськогосподарській академії, у ССШ № 124. У Київському університеті імені Бориса Грінченка працює з 2003 року. Після вступу до аспірантури при кафедрі української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій у 2012 році на кафедрі світової літератури працювала за сумісництвом, до 2016 року. Захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата філологічних наук «Типологія форм інтертекстуальності у французькій модерністській прозі (на матеріалі творів Андре Жіда)» (спеціальність - 10.01.06, теорія літератури).

Професійний і науковий інтерес

Французька література ХІХ-ХХ століття

Список публікацій

Powered by SobiPro