Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Центр технологій навчання літератури

(ауд. 211)

 

Сутність роботи центру: створення методичного середовища для забезпечення формування навичок роботи вчителя української та світової літератури

 

Спеціальності: філологія (українська, іноземна)

 

Дисципліни: «Історія української літератури і літературної критики», «Світова література»

 

Особливості центру: відеофіксація і аналіз напрацювань студентів, створення бази кращих авторських розробок

 

Форми роботи: рольові ігри, дискусії, моделювання фрагментів уроку, розробка проектів, моделювання проведення позаурочних заходів, використання цифрових технологій, проведення тренінгів для роботи з документацією вчителя

 

Необхідне обладнання: відеоапаратура, макети навчальної документації, дидактичні комплекти, гарнітури, якісні акустичні системи