Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Науковий журнал "Літературний процес"

Науковий журнал «Літературний процес: методологія, імена, тенденції»

Літературний процес: методологія, імена, тенденції: Філологічні науки

Збірник наукових праць засновано у 2010 році. З того часу він незмінно виходить двічі на рік – у червні і грудні.

Індексація: ERIH PLUS, Google Scholar, Наукова періодика України,

Dimensions.

Входить до категорії B

Посилання: https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal

Дорогі друзі, колеги, однодумці! Якщо в полі ваших наукових інтересів питання тенденцій розвитку української та зарубіжної літератури, компаративістика, ви – автор антропологічних студій, розвідок із семіотики, міфопоетики чи поетики загалом, будемо раді, якщо сторінки нашого збірника стануть майданчиком для фахових дискусій. Збірник наукових праць застосовує процедуру подвійного «сліпого рецензування».