Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Науковий журнал "Синопсис"

Науковий журнал «Синопсис: текст, контекст, медіа»

Рецензований журнал «Синопсис: текст, контекст, медіа» публікує актуальні дослідження в галузях літературознавства, мовознавства та соціальних комунікацій. Журнал засновано у 2012 році і відтоді побачили світ 34 номери. Журнал виходить чотири рази на рік і повністю фінансується засновником.

Індексація: ERIH PLUS, Google Scholar, Наукова періодика України,

Dimensions.

Входить до категорії B

Публікації журналу охоплюють такі проблеми: теорія літературного тексту, історія української літератури, українська література періоду народництва, історія світової літератури, стилістика тексту, лінгвістичний аналіз художнього і публіцистичного тексту, процес читання, перекладознавчі аспекти тексту, медіа-текст, медіа як дискурс. Цей перелік не є вичерпним і може розширюватися різноманітними дослідженнями тексту, зокрема і міждисциплінарними. Важливий розділ журналу складають нові переклади українською видатних наукових і художніх творів з науковими коментарями.

Надіслані матеріали обов’язково піддаються подвійному сліпому рецензуванню.

Редакційні процедури та вимоги до оформлення матеріалів описані на сайті synopsis.kubg.edu.ua.

Будемо раді бачити Вас серед авторів журналу!