Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Про кафедру

Положення про кафедру навчально-наукового Інституту (факультету)


Історія кафедри

У 2008 році в Інституті філології (на той час Гуманітарному інституті) Університету ім. Бориса Грінченка було створено кафедру української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій.

З вересня 2015 року рішенням Вченої ради університету імені Бориса Грінченка кафедрі присвоєно назву "кафедра української літератури і компаративістики", а з вересня 2020 року – "кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства".

З 2008 по 2014 рік кафедру очолювала доктор філологічних наук, професор, член Національної спілки письменників України та Національної спілки театральних діячів України Олена Євгенівна Бондарева.

З 2014 по 2015 рік кафедру очолював доктор філологічних наук, професор Ярослав Олексійович Поліщук.

З вересня 2015 року кафедру очолював доктор габілітований гуманітарних наук Артур Себастіян Брацкі.

Із 10 жовтня 2016 року кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Олена Олександрівна Бровко.


 Склад кафедри

IMG 6388

 

У складі кафедри – 22 кваліфікованих науково-педагогічних і наукових працівників. 

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання понад сорока дисциплін на близько 20 освітніх програмах.


ladder  Програма розвитку кафедри 


Підготовка за освітніми програмами

Нині кафедра є випусковою для здобувачів вищої освіти спеціальності 035 Філологія за освітніми програмами:

  • перший (бакалаврський) освітній рівень: "Українська мова і література";
  • другий (магістерський) освітній рівень: "Літературна творчість";  "Українська мова та література"; "Українська мова, література та зарубіжна література";
  • третій освітньо-науковий рівень "доктор філософії": ОНП "Філологія";
  • четвертий науковий рівень "доктор наук" за напрямами досліджень "Українська література", "Теорія літератури".

Спеціалізації

Кафедра забезпечує викладання двох спеціалізацій освітньої програми «Українська мова і література» першого (бакалаврського рівня): польська мова та літературознавство (літературна творчість і копірайтинг).  


Колектив кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства відрізняє творча інтелектуальна атмосфера,

відкритість до комунікацій, модерне мислення та дбайливе ставлення до традицій минулого.

Двері кафедри завжди відкриті для всіх, хто прагне знань та глибинного спілкування.


 

Приєднайся до нас на Сторінка Інституту філології в соціальній мережі Facebook