Проект багатотомного видання спадщини Б. Грінченка

     За ініціативою ректора Київського університету імені Бориса Грінченка В. Огнев'юка у вересні розпочато акцію передачі до бібліотек вищих навчальних закладів України окремих видань наукової спадщини Бориса Грінченка. За посиланням представлено лише кілька епізодів із того, що зроблено вже.

 

Багатотомне видання спадщини Бориса Грінченка

 

На виконання Постанови Верховної Ради України від 4 липня 2012 р.  № 5050-VI «Про відзначення 150-річного ювілею Бориса Грінченка» науковцями науково-дослідної лабораторії грінченкознавства підготовлено до друку багатотомне видання творів Бориса Грінченка.

З 2013 року видавництво Київського університету імені Бориса Грінченка опублікувало 9 томів «Педагогічна спадщина» в двох книгах, "Народопросвітня спадщина" у двох книгах, "Етнографічна спадщина" у трьох книгах, "Фольклористична спадщина" у двох книгах.

Керівник проекту, голова редакційної ради – В. О. Огнев’юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України.

Науковий редактор - В. В. Яременко.

 

20180307 155030

 

 

 

 

У грудні 2018 року видавництво Університету опублікувало дві книги «Фольклористичної спадщини»  Б. Грінченка, підготовлених співробітниками НДЛ грінченкознавства: голова редакційної ради, керівник проекту В. Огнев’юк; науковий редактор В. Яременко, передмова В. Яременка «Фольклор – становий хребет культури народу, його духовності» в книзі 1 та А. Мовчун «Ужинок Бориса Грінченка з «народнього поля» » у 2-ій книзі. Коментарі та примітки А. Мовчун. Видання продовжує серію «Зібрання творів Бориса Грінченка» і містить наукові праці з фольклористики (1 кн.) та народньо-просвітні фольклорні видання Б. Грінченка. Опубліковані матеріали дають уявлення про стан словесної народної творчості з 1799 р. до початку ХХ ст. Цінними є оригінальні твори автора, написані на народні сюжети, на зібрані ним пам’ятки словесної творчості, що публікуються вперше з автографів. «Упевнений, що молодь черпатиме творчу енергію з цього правічного джерела народної мудрості та культури, буде гідним поціновувачем великих духовних скарбів», – зазначає у вступному слові до видання В. Огнев’юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України.

IMG 20181226 123149 1

 

 

 

 

У грудні 2017 року вийшла "Етнографічна спадщина"  кладається із трьох томів, які вже було презентовано на Грінченківських читаннях 8 грудня 2017 року та 7 лютого 2018 року в Чернігівській обласній державній адміністрації

 

2018 02 07 grinchenko prezentacia 232018 02 07 grinchenko prezentacia 48

2018 02 07 grinchenko prezentacia 38

2018 02 07 grinchenko prezentacia 31

Педагогічна спадщина

 

 

Презентація багатотомного видання «Борис Грінченко. Зібрання творів»

 

21 квітня 2016 р. в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася презентація нових наукових видань професора В. Яременка в ході якої було представлено чотири томи Педагогічної та Народопросвітньої спадщини Б. Грінченка та збірник його творів «Воля живе боротьбою». В презентації взяли участь  вмкладачі та студенти інституту філології. 

 Детальніше...

 

«Народнопросвітні книги Бориса Грінченка»

 

 

Співробітники НДЛ грінченкознавства підготували до видання третю і четверту книги багатотомного зібрання творів Бориса Грінченка – «Народнопросвітні книги Бориса Грінченка».

До третьої книги ввійшли: 

  • статті про народопросвітні книги ( «Хто ж винен?», «Де ж наша робота?», «Дещо про вкраїнські видання» та інші); 
  • твори про природу («Про грім та блискавку», «Про мінерали»); 
  • книги на тему «Землі і народи» («Христофор Колумб. Оповідання про те, як він нову землю знайшов», «Фінляндія і Сахара», «Про пустині», «Робінзон. Оповідання про те, як один чоловік по чужих краях мандрував і як він сам на острові серед моря жив», «Серед Крижаного моря. Оповідання», «Страшні забавки. Оповідання про римський цирк», «У неволі. Оповідання про туркменів», «Хлопець та море» та ін.);
  • твори на історичну тему («Як жив український народ (Коротка історія України)», «Оповідання з української старовини. Київська держава і татарське лихоліття», «Іван Виговський. Його життя і діла», «Князь Ігор (Оповідання по «Слову про полк Ігорів»)», «Де ми і скільки нас?»).

У четвертій книзі представлені: 

  • твори про відомих людей («Джон Бровн, перший борець за визволення американських невольників», «Іван Гутенберг, або Як вивчилися люди книжки друкувати», «Про книги», «Оповідання про Івана Котляревського», «Оповідання про Грицька Квітку-Основ’яненка», «Оповідання про Євгена Гребінку», «Хто робить, той і має. Оповідання про Джемса Гарфільда»; 
  • просвітня література для дітей (твори, що опубліковані у журналі «Дзвінок» за 1890-1899 рр.).

У першому розділі подано статті Б.Д. Грінченка, що вийшли друком у галицькому часописі «Зоря», в чернівецькому «Буковина», в «Земском Сборнике Черниговской губернии», в журналі «Літературно-науковий вісник», у газеті «Киевские отклики», в тижневику «Южные записки» та ін. У публікаціях Борис Грінченко порушує питання книговидавничої діяльності, покликаної сприяти самоосвіті народу. В інших розділах розміщено книги, видані Б.Д. Грінченком у налагодженому ним видавництві в Чернігові, друкарнях товариств «Просвіта» в Києві та Львові, Петербурзькому «Благотворительному Обществе издания общеполезных и дешевых книг», опубліковані в журналі «Дзвінок».

Твори, що вперше побачили світ в «Ілюстрованій бібліотеці для молодіжі, міщан і селян», у «Додатках» до часопису «Батьківщина», у «Бібліотеці «Батьківщини», в календарі Просвіти, у львівському Ілюстрованому календарі товариства «Просвіта» з часу опублікування не перевидавалися. Класифікацію розділів третьої і четвертої упорядники зберегли за Б. Грінченком, який склав тематику народопросвітніх книг і впродовж свого життя намагався здійснити програму народопросвітньої роботи.

У «Примітках та коментарях» подаються рецензії на народопросвітні твори Бориса Грінченка, опубліковані на сторінках газет «Рада», «Русская мысль», журналів «Руська бесіда», «Рідний край», «Кіевская старина», «Українскій Учитель». Вони актуальні, відповідають духові нашого часу, національній ідеї, якій Борис Грінченко присвятив своє життя.

Матеріали третьої і четвертої книг «Народопросвітні книги Бориса Грінченка» дають уявлення про науково-популярну літературу для народного читання в кінці ХІХ – першого десятиліття ХХ ст. Деякі праці, що увійшли до книг («Товариство «Просвіта» у Київі» та «Христофор Колумб. Оповідання про те, як він нову землю знайшов») подаються з автографів – публікуються вперше.  

 

Детальніше...

 

 

 

Педагогічна спадщина

 

 

На виконання Постанови Верховної Ради України від 4 липня 2012 р.        № 5050-VI «Про відзначення 150-річного ювілею Бориса Грінченка» науковцями науково-дослідної лабораторії грінченкознавства підготовлено до друку багатотомне видання творів Бориса Грінченка.

2013 року видавництво Київського університету імені Бориса Грінченка опублікувало І том «Педагогічна спадщина» в двох книгах.

Керівник проекту, голова редакційної ради – В. О. Огнев’юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України.

Редакційна рада: Л. Л. Хоружа, В. В. Яременко (науковий редактор), А. І. Мовчун, О. В. Сухомлинська, О. П. Степченко, С. А. Гальченко.

 

Презентуємо це видання.