Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

o_bondareva
Контактна інформація

o.bondareva@kubg.edu.ua

Бондарева Олена Євгенівна

Професор, головний науковий співробітник

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філологічних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Викладає вступ до літературознавства, типологію стилів  і форм у літературі та мистецтві, теорію літератури, міф як ядро художньої словесності.

Біографія

Закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської у 1986 році. Захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філологічних наук у 2007 році. У Київському університеті ім.Б.Грінченка працює з 2008 року.

Професійний і науковий інтерес

Powered by SobiPro