Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

sinchenko2
Контактна інформація

o.sinchenko@kubg.edu.ua

Сінченко Олексій Дмитрович

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філологічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Викладає методологію і методи літературознавчих досліджень; літературну критику ХХ-ХХІ століть; літературознавчий аналіз тексту; новітні теоретико-літературні школи; історію української літератури і літературної критики.

Біографія

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка у 2001 році. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у 2007 році. Працював в Інституті літератури НАН України. У Київському університеті імені Бориса Грінченка працює з 2007 року.

Професійний і науковий інтерес

Методологія й теорія літературознавчих досліджень.

Презентування наукових досліджень на індивідуальному рівні

Список публікацій

Powered by SobiPro