Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

BrovkoO
Контактна інформація

o.brovko@kubg.edu.ua

Бровко Олена Олександрівна

Завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філологічних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Викладає теорію літератури, історію української літератури й літературної критики, методику навчання української літератури, методику викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі, зміст і структуру наукових досліджень з фаху, сучасну теорію літератури.
Завідувач кафедри. Відповідає за навчальну роботу кафедри.

Викладає теорію літератури, історію української літератури й літературної критики, методику навчання української літератури, методику викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі, зміст і структуру наукових досліджень з фаху, сучасну теорію літератури.

Заступник завідувача кафедри. Відповідає за навчальну роботу кафедри

Біографія

Закінчила Луганський державний педагогічний інститут  ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Українська мова і література» в 1993 році. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у 2001 році. У 2008 – 2011 рр. навчалася в докторантурі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доктор філологічних наук з 2012 року. Працювала в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка. У Київському університеті імені Бориса Грінченка працює з 2014 року.
Викладацький стаж 20 років.

Професійний і науковий інтерес

Методологія літературознавчих досліджень, компаративістика.

Презентування наукових досліджень на індивідуальному рівні

Список публікацій

 

Powered by SobiPro