bracki3
Контактна інформація

a.bratski@kubg.edu.ua

Брацкі Артур Себастіан

Професор

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор габілітований гуманітарних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Викладає дисципліну "Польська мова"

Здійснює керівництво науковою роботою аспірантів (спеціальності 10.01.01 українська література та 10.02.04 германські мови).

Біографія

Закінчив Гданський університет (Польща) у 1996 р. - магістр слов’янської філології.
У 2011 р. захистив дисертацію на здобутя ступеня доктора габілітованого гуманітарних наук на тему «Суржик. Історія і теперішність»; диплом відповідає спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.

Професійний і науковий інтерес

Суржик як лінгвістичне явище

Powered by SobiPro