Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

bracki3
Контактна інформація

a.bratski@kubg.edu.ua

Брацкі Артур Себастіан

Професор

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор габілітований гуманітарних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Викладає дисципліну "Польська мова"

Здійснює керівництво науковою роботою аспірантів (спеціальності 10.01.01 українська література та 10.02.04 германські мови).

Біографія

Закінчив Гданський університет (Польща) у 1996 р. - магістр слов’янської філології.
У 2011 р. захистив дисертацію на здобутя ступеня доктора габілітованого гуманітарних наук на тему «Суржик. Історія і теперішність»; диплом відповідає спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.

Професійний і науковий інтерес

Суржик як лінгвістичне явище

Powered by SobiPro