-min
Контактна інформація

u.levko@kubg.edu.com

Левко Уляна Елізбарівна

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філологічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Польська мова, Критичне читання польською мовою, Практика усного та писемного мовлення (польська мова), Слов'янська мова (польська).

Біографія

Призер та активний учасник всеукраїнських студентських олімпіад з української мови та літератури, польської мови та української мови, культурології, переможець всеукраїнського студентського конкурсу з методики викладання української мови.
Закінчила аспірантуру Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (у 2010 р. захистила кандидатську дисертацію «Герменевтичні аспекти кіноінтерпретації художнього твору (на матеріалі екранізації художньої прози Станіслава Лема)» зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури). Викладала
українську мову як іноземну та польську мову (в тому числі за професійним спрямуванням) у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.

Професійний і науковий інтерес

 

Методика викладання іноземних мов, текстотворча робота студентів на заняттях польської мови, кіноінтерпретації творів science fiction, інтертекстуальність слов’янської фантастики, інтерпретації книжка-фільм-комп′ютерна гра, проблема комунікації Свій-Чужий-Інший в літературі і практиці вищої школи, польсько-український діалог культур.

Дев'ять фахових публікацій.

 

Powered by SobiPro