Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

-min
Контактна інформація

r.kozlov@kubg.edu.ua

Козлов Роман Анатолійович

Професор

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філологічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 

Історія української літератури і літературної критики (1940–50-і рр.), аналіз художнього тексту, міжнародні проекти в галузі гуманітаристики та художньої літератури, теорія масової комунікації та інформації, науково-дослідна інфраструктура в галузі: Джерелознавча база досліджень.

 

Біографія

 

У 1997 р. закінчив з відзнакою Криворізький державний педагогічний
інститут за спеціальністю «Українська мова та література». У 2013 р. захистив
дисертацію «Хронотопіка драм Івана Франка: теорія та інтерпретація» і здобув
науковий ступінь доктора філологічних наук зі спеціальностей 10.01.06 – теорія
літератури, 10.01.01 – українська література. У Київському університеті
імені Бориса Грінченка працює з 2017 р.
Викладацький стаж - 14 років

 

Професійний і науковий інтерес

 

Теорія літератури, теорія драми, видавничі аспекти літературознавства, хронотопіка, франкознавство.

 

Презентування наукових досліджень на індивідуальному рівні

 

 

Powered by SobiPro