Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

-min
Контактна інформація

t.virchenko@kubg.edu.ua

Вірченко Тетяна Ігорівна

Професор

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філологічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Практикум з української літератури: Виразне читання; творчі майстерні: проза; літературна генерика, генологія, інтерсеміотика; аналіз художнього тексту; практикум з літературного менеджменту: Організація виставкової діяльності.

 

Біографія

 У 2003 році закінчила з відзнакою Криворізький державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» У 2013 році захистила дисертацію на тему «Дискурс, еволюція, типологія художніх конфліктів української драматургії 1990–2010 років» із спеціальності 10.01.01 – українська література на здобуття наукового ступеня доктора наук. У Київському університеті ім. Б. Грінченка працює з 2017 року. Викладацький стаж - 14 рокі.

 

Професійний і науковий інтерес

 Питання історії української літератури доби fin de siècle, сучасної літератури, історії української драматургії, теорії драми, канону, сценічності та театральності п’єс, засобів візуалізації, драмознавчої термінології.

 Презентування наукових досліджень на індивідуальному рівні

Powered by SobiPro