Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Підготовка студентів-іноземців

Кафедра української мови  забезпечує викладання дисципліни «Українська мова як іноземна» на підготовчому відділенні для іноземців та осіб без громадянства. Володіння мовою на рівні – А1, А2, В1.

Дисципліни «Українська мова як іноземна» читають кандидат філологічних наук, доцент Вінтонів Т.М.; кандидат педагогічних наук, старший викладач Горохова Т.О.

«Країнознавство» – кандидат  філологічних наук, доцент Вінтонів Т.М.

З перших занять викладачі залучають слухачів саме до діалогічного мовлення, яке є основою комунікативного методу навчання спілкування, допомагають адаптуватися в нашій країні, університеті. Навчання проходить інтенсивно, враховується менталітет країни студента, швидкість сприйняття української мови, рівень знань студента, до кожного є індивідуальний підхід.

Університет забезпечує комфортні умови для навчання іноземців. Викладачі підтримують сприятливий психологічний клімат на заняттях, доброзичливі стосунки між студентами, зацікавлюють у роботі на занятті, вмотивовують діалогічне мовлення студентів, використовують різні методи та підходи у вивченні української мови як іноземної. Викладачі кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка вміють зорієнтувати іноземних слухачів у соціально-культурному середовищі та досягти успіху в опануванні українською мовою на рівні, відповідно до вимог МОН України.

Окрім занять в аудиторіях, викладачі проводять візуальні демонстрації вивчення лексичних тем та збагачення студентів-іноземців українською лексикою (презентації, перегляд фільмів, екскурсії), допомагають створювати самостійні презентації українською мовою про українські традиції, видатних людей, традиції рідної країни та видатних людей своєї країни. Викладачі залучають студентів-іноземців до конкурсів, конференцій, проводять відкриті тематичні заняття, які допомагають демонструвати вміння студентів-іноземців комунікувати, долати психологічні перепони в спілкуванні.

На підготовчому відділенні навчалися студенти з Ірану, Бельгії, Туреччини, Нігерії, Татарстану, Китаю, Туркменістану.