KaramanS
Контактна інформація

s.karaman@kubg.edu.ua

Караман Станіслав Олександрович

Професор

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Завідувач кафедри української мови. Викладає дисципліни: "Вступ до спеціальності", "СУЛМ", "Методика викладання мовознавчих дисциплін у вищій школі", "Спецкурс з української мови". Відповідальний: - за забезпечення контролю  документообігу документації.

Біографія

1978 року закінчив Кіровоградський державний педагогічний інститут ім.О.С. Пушкіна, за спеціальністю “Філологія. Українська мова і література”.

Професійний і науковий інтерес

Досліджує проблеми українського мовознавства, лінгводидактики вищої школи, розробляє методику української мови  у профільній школі.

Список публікацій

Powered by SobiPro