zayets2
Контактна інформація

v.zaiets@kubg.edu.ua

Заєць Валентина Григорівна

Старший викладач

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Обов'язки: - відповідальна за організацію профорієнтаційної роботи на кафедрі та Гуманітарному інституті.

Викладає дисципліни: "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Сучасна українська мова з практикумом".

Біографія

• Закінчила Харківське педагогічне училище (1993 р.);
• Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди (2002 р.);
• Аспірантуру Київського університету імені Бориса Грінченка (спеціальність 13.00.02 (теорія та методика навчання (українська мова)) та захистила дисертацію на тему “Лінгвометодичні засади навчання української мови учнів 8-9-х класів з поглибленим вивченням на текстовій основі міжпредметного змісту”(травень 2013 р).
• Автор статей з методики навчання української мови, програми курсу за вибором для учнів 8-9-х класів “Лінгвістична лабораторія” (гриф МОН України).

Професійний і науковий інтерес

Методика навчання української мови, історія педагогіки.

Список публікацій

Powered by SobiPro