Lakhno
Контактна інформація

n.lakhno@kubg.edu.ua

Лахно Наталія Валентинівна

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філологічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Викладає дисципліни: "СУЛМ",  "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Українська мова у професійному спілкуванні", "Основи красномовства". Заступник голови профспілки кафедри, відповідальна за проведення конференцій.

Професійний і науковий інтерес

Проблеми функціональної граматики, імпліцитна морфологія дієслова, риторика.

Powered by SobiPro