VintonivT
Контактна інформація

t.vintoniv@kubg.edu.ua

Вінтонів Тетяна Миколаївна

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філологічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Сучасна українська мова

Українські студії: Культура усного та писемного мовлення (українська)

Українська мова як іноземна

Країнознавство для студентів-іноземців

Біографія

У 1996 р. закінчила філологічний факультет Донецького державного університету.

З вересня 2004 р. до вересня 2014 р. працювала асистентом, викладачем кафедри української і російської мов Донецького національного медичного університету.

З жовтня 2014 - доцент кафедри загального мовознавства і історії мови Донецького національного університету.

З 03.10.2016 року доцент кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка.

У жовтні 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Реальна онімія як засіб образності в історичній оповіді” (спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство).

Професійний і науковий інтерес

Актуальні питання ономастики і психолінгвістики

Викладання української мови як іноземної

Країнознавство

Powered by SobiPro