Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

KaramanS
Контактна інформація

s.karaman@kubg.edu.ua

Караман Станіслав Олександрович

Професор

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Завідувач кафедри української мови. Викладає дисципліни: "Вступ до спеціальності", "СУЛМ", "Методика викладання мовознавчих дисциплін у вищій школі", "Спецкурс з української мови". Відповідальний: - за забезпечення контролю  документообігу документації.

Біографія

1978 року закінчив Кіровоградський державний педагогічний інститут ім.О.С. Пушкіна, за спеціальністю “Філологія. Українська мова і література”.

Професійний і науковий інтерес

Досліджує проблеми українського мовознавства, лінгводидактики вищої школи, розробляє методику української мови  у профільній школі.

Список публікацій

Powered by SobiPro