Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

jaworska
Контактна інформація

s.yavorska@kubg.edu.ua

Яворська Стефанія Теодорівна

Професор

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Обов'язки: - відповідальна за співпрацю з університетами.

Викладає дисципліни: "Український правопис", "СУЛМ", "Проблеми сучасного українського". правопису".

Біографія

Закінчила філологічний факультет (українське відділення) Дрогобицького педагогічного інституту і отримала кваліфікацію ”вчитель української мови і літератури середньої школи“ .
З 1991 року працює у вищих навчальних закладах на посаді доцента, професора, завідувача кафедри методики навчання української мови і літератури, завідувача кафедри філології.
З  травня 2011 –  професор кафедри української мови і методики навчання у Київському університеті імені Бориса Грінченка. Читає дисципліни: ”Сучасна українська літературна мова“,”Український правопис“,”Методика профільного навчання“, ”Фахова мова“ (для аспірантів).
 Автор 150 наукових праць, серед них – 5 монографій, посібники, методичні поради, підручники (у співавторстві), навчальні програми.

Професійний і науковий інтерес

Заступник голови спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій, науковий керівник дисертаційних досліджень аспірантів і здобувачів, магістерських робіт. Приділяє велику увагу керівництву студентською науковою роботою, виступає з доповідями на наукових конференціях.

Список публікацій

Powered by SobiPro